Rootsi tudengid uurisid Eestis tekstiilijäätmetel põhinevaid ringmajanduse ärimudeleid

29.04.2016
Tänu kiirmoele ja tarbimiskultuurile kasvab tekstiilitoodete sh rõivaste tarbimine kiires tempos üle maailma. SEI Tallinna juhendamisel viibisid Eestis nädalasel õppevisiidil Lundi ülikooli keskkonnakorralduse ja -poliitika magistritudengid, kes kaardistasid Eesti rõivatööstuse näitel tekstiilijäätmetel põhinevate upcycling ärimudelite rakendamisvõimalusi Euroopas.

Asutakse vähendama plastprügi Läänemeres

21.04.2016
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) osaleb koostöös Tallinna Keskkonnaametiga projektis BLASTIC – plastijäätmete teekond Läänemerre, mille eesmärk on mereprügi ja eelkõige plastijäätmete vähendamine ja vältimine Läänemeres ning selle läbi elu- ja looduskeskkonnale negatiivse mõju vähendamine.

Algab Tallinna ja Helsingi loodusturismi arendav projekt NATTOURS

18.03.2016
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) osaleb koostöös Tallinna Keskkonnaameti ja Helsingi linnaga ühisprojektis NATTOURS - jätkusuutlikud loodusrajad linnades, kasutades uusi IT-lahendusi. Projekti eesmärgiks on populariseerida ja arendada Tallinna ning Helsingi linna loodusturismi objekte.

Parkimispoliitikal on oluline roll säästva linnaliikuvuse kujundamisel

17.03.2016
Kuidas on lahendatud parkimispoliitika Euroopa linnades ja mida saame eeskujudest õppida? 10. märtsil Tallinnas toimunud koolitusel tutvuti Euroopa linnade parkimispoliitika-alaste positiivsete näidetega ja esitleti värskeid linnaliikuvusalaseid uuringuid Eestis.

Terevisioon: toidujäätmete uus elu ringmajanduses

03.03.2016
Mida kõike saab toota toidujäätmetest - lisaks kompostile ka biogaasi, biometaani või isegi eraldada keemilisi ühendeid, millega asendada plastikut! SEI Tallinna vanemekspert Harri Moora käis täna hommikul ETV Terevisioonis rääkimas jäätmekasutuse ja ringmajanduse põnevast maailmast.

Eestis raisatakse toitu tunduvalt vähem kui Euroopas keskmiselt

22.02.2016
Rootsi Rahvusvaheline Põllumajandusvõrgustiku Initsiatiiv (Swedish International Agriculture Network Initiative, SIANI) avaldas oma kodulehel võrdluse Euroopas ja Eestis tekkivate toidujäätmete koguste kohta toetudes SEI Tallinna uuringutele.

Eesti toidukauplustes jääb müümata 22 miljoni euro väärtuses toiduaineid aastas

10.02.2016
SEI Tallinna uuringu kohaselt kantakse Eesti toidukauplustes maha ligikaudu 22 miljoni euro väärtuses ehk 12 000 tonni toiduaineid aastas.

Stockholmi Keskkonnainstituut kuulub jätkuvalt maailma tippmõttekodade hulka

01.02.2016
Juba kolmandat aastat järjest tunnistati Stockholmi Keskkonnainstituut (SEI) tähtsuselt teiseks kõige mõjukamaks keskkonnavaldkonna mõttekojaks maailmas.

Keskkonnakorraldus

Keskkonnakorralduse programm tegeleb rohelise mõtteviisi propageerimisega era- ning avalikus sektoris, kus eesmärgiks on keskkonnakorralduslike meetodite kasutuselevõtt. Samuti toetatakse valitsusasutusi jätkusuutliku tootmise ja tarbimise poliitikate kujundamisel.

Keskkonnaökonoomika

Keskkonna- ja ökoloogilise ökonoomika analüüside ja uuringute tegemine. Sotsiaal-majanduslike mõjude hindamine. Jätkusuutliku arengu rahaliste indikaatorite uuringud ja rakendused.

Kliima ja energia

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni rakendamise toetamine Eestis. Kasvuhoonegaaside vähendamise ja kliimamuutusega kohanemise stsenaariumite analüüs (LEAP mudel). Taastuvenergia laiema kasutusvõimaluse analüüs.

Säästev areng

Säästva arengu ja keskkonnakaitse põhimõtete lõimimine strateegiliste dokumentide koostamisel ja elluviimisel, selleks vajalike analüüside ja mõjuhindamiste tegemine.