Toit ei ole prügi - toidujäätmete nutikad ja kestlikud kasutusviisid

03.04.2017
SEI Tallinna eksperdid osalesid solidaarse majanduse ja toidu säästmisega seotud vestlusringides, mis korraldati Tallinn Music Week "Trash Cooking Dinner" õhtusöökide raames.

Ressursitõhusus pakub ettevõtetele konkurentsieelise

02.03.2017
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) asub koostöös Keskkonnaministeeriumiga rahvusvahelise projekti ENHANCE raames edendama Euroopa Liidu keskkonnajuhtimissüsteemi (EMAS) ja ringmajanduse põhimõtteid.

SEI Tallinn uuris õhukvaliteedi parandamise võimalusi hoonete ja transpordi sektoris

27.02.2017
Õhu kvaliteet mõjutab oluliselt inimeste tervist ja kvaliteetselt elatud eluaastaid. Kuigi Eesti õhukvaliteet on üks paremaid Euroopas, põhjustavad ka siin lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteained enneaegseid surmasid ja terviseprobleeme. SEI Tallinna eksperdid uurisid, kuidas saaks olukorda parandada alustades muutustega transpordi ja hoonete sektoris.

SEI tunnistati maailma mõjukaimaks keskkonnapoliitika mõttekojaks

30.01.2017
Stockholmi Keskkonnainstituudile (SEI) määrati Pennsylvania Ülikooli poolt välja antavas Global Go To Think Tanks Index’is, mida peetakse maailma mõttekodade peamiseks andmebaasiks ja mõõdupuuks, maailma mõjukaima keskkonnapoliitika mõttekoja reiting.

Millised on tulevikuvõimalused toidujäätmete vähendamiseks?

17.01.2017
Täna korraldavad Toidupank ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) seminari „Millised on tulevikuvõimalused toidujäätmete vähendamiseks?“, kus võetakse kokku oktoobris ja novembris toimunud kampaania „Tarbi toitu targalt“ tegevused, tänatakse partnereid ning vaadatakse teemaga seonduvalt tulevikku.

Kuidas vähendada toiduraiskamist Eestis poole võrra?

30.11.2016
SEI Tallinna korraldatud Säästva arengu foorumil võeti vaatluse alla erinevad strateegiad alates toiduainete paremast märgistamisest, jäätmete sorteerimise süsteemi parandamisest kuni toidujagamise äpini välja.

Säästva arengu foorum keskendub toidu ja kliimamuutuse seostele

08.11.2016
"Säästva arengu foorumi 2016: Toit ja kliimamuutus" eesmärk on laiemalt teadvustada toidutootmise ja -tarbimise ning kliimamuutuse vastastikust mõju ja selle mõju vähendamise võimalusi Eestis.

Keskkonnakorraldus

Keskkonnakorralduse programm tegeleb rohelise mõtteviisi propageerimisega era- ning avalikus sektoris, kus eesmärgiks on keskkonnakorralduslike meetodite kasutuselevõtt. Samuti toetatakse valitsusasutusi jätkusuutliku tootmise ja tarbimise poliitikate kujundamisel.

Keskkonnaökonoomika

Keskkonna- ja ökoloogilise ökonoomika analüüside ja uuringute tegemine. Sotsiaal-majanduslike mõjude hindamine. Jätkusuutliku arengu rahaliste indikaatorite uuringud ja rakendused.

Kliima ja energia

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni rakendamise toetamine Eestis. Kasvuhoonegaaside vähendamise ja kliimamuutusega kohanemise stsenaariumite analüüs (LEAP mudel). Taastuvenergia laiema kasutusvõimaluse analüüs.

Säästev areng

Säästva arengu ja keskkonnakaitse põhimõtete lõimimine strateegiliste dokumentide koostamisel ja elluviimisel, selleks vajalike analüüside ja mõjuhindamiste tegemine.