Kuidas vähendada toiduraiskamist Eestis poole võrra?

30.11.2016
SEI Tallinna korraldatud Säästva arengu foorumil võeti vaatluse alla erinevad strateegiad alates toiduainete paremast märgistamisest, jäätmete sorteerimise süsteemi parandamisest kuni toidujagamise äpini välja.

Ilmunud on raamatu "Suur maailm väike planeet" eestikeelne tõlge

21.11.2016
"Suur maailm väike planeet“ on üks olulisemaid raamatuid, mis kirjutatud keskkonna rollist inimeste heaolu mõjutajana. Nüüd on raamat ilmunud ka eesti keeles.Kuula raamatu autori Johan Rockströmi videotervitust ja loe lisa.

Säästva arengu foorum keskendub toidu ja kliimamuutuse seostele

08.11.2016
"Säästva arengu foorumi 2016: Toit ja kliimamuutus" eesmärk on laiemalt teadvustada toidutootmise ja -tarbimise ning kliimamuutuse vastastikust mõju ja selle mõju vähendamise võimalusi Eestis.

Kliima sõbra tiitli said Rimi Eesti, Toidupank ja Koplimäe mahetalu

08.11.2016
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI Tallinna) auhind „Kliima sõber 2016“ anti üle kolmele Eesti silmapaistvale toiduettevõttele ja -organisatsioonile, kelle tegevus aitab kliimat kaitsta ja kliimamuutusega kohaneda: Rimi Eesti, Toidupank ja Koplimäe mahetalu.

Töötuba "Sooline palgalõhe biomajanduses"

28.10.2016
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) ja Eesti Naisuurimus- ja teabekeskus ENUT korraldasid 28. oktoobril mõttevahetusele teemal sooline palgalõhe biomajanduses Eestis.

16. oktoober on rahvusvaheline toidu päev

16.10.2016
Toidupank ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) kutsuvad täna tähistama ülemaailmset toidu päeva (World Food Day), mida peetakse 1945. aastal loodud ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni asutamise puhul.

DELFI VIDEO: Kampaania Tarbi toitu targalt kutsub üles vähendama toidu raiskamist

07.10.2016
Toitu ära visates raiskame nii ressursse nagu maad, vett, tööjõudu ja aega kui ka otseselt enda raha. Seetõttu kutsub kampaania Tarbi toitu targalt üles toitu targemini tarbima ja raiskamist vältima. Tutvu kampaania videotega siin.

Kampaania „Tarbi toitu targalt“ kutsub vähendama toidu raiskamist

06.10.2016
Toidupanga ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI Tallinn) ühiskampaania juhib tähelepanu toidu raiskamise probleemile Eestis ja pakub lahendusi targaks ning läbimõeldud tarbimiseks.

Keskkonnakorraldus

Keskkonnakorralduse programm tegeleb rohelise mõtteviisi propageerimisega era- ning avalikus sektoris, kus eesmärgiks on keskkonnakorralduslike meetodite kasutuselevõtt. Samuti toetatakse valitsusasutusi jätkusuutliku tootmise ja tarbimise poliitikate kujundamisel.

Keskkonnaökonoomika

Keskkonna- ja ökoloogilise ökonoomika analüüside ja uuringute tegemine. Sotsiaal-majanduslike mõjude hindamine. Jätkusuutliku arengu rahaliste indikaatorite uuringud ja rakendused.

Kliima ja energia

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni rakendamise toetamine Eestis. Kasvuhoonegaaside vähendamise ja kliimamuutusega kohanemise stsenaariumite analüüs (LEAP mudel). Taastuvenergia laiema kasutusvõimaluse analüüs.

Säästev areng

Säästva arengu ja keskkonnakaitse põhimõtete lõimimine strateegiliste dokumentide koostamisel ja elluviimisel, selleks vajalike analüüside ja mõjuhindamiste tegemine.