Linnaelanikud hindavad looduse tähtsust oma tervisele

03.06.2017
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI Tallinn), Tallinna keskkonnaameti ja Helsingi linna koostöös korraldatud Tallinna ja Helsingi rohealade külastusuuringutest selgub, et linlased väärtustavad kõrgelt looduse pakutavaid hüvesid ja võimalusi ning nende mõju inimeste vaimsele ja füüsilisele tervisele.

SEI Teadusfoorum 2017 Bangkokis

30.05.2017
Stockholmi Keskkonnainstituudi (SEI) iga-aastane teadusfoorum toimub esmakordselt Aasias, Bangkokis. Foorumi fookuses on teadusuuringute ja keskkonnapoliitika sidumine ning säästva arengu teemad.

Uus paradigma veemajanduses

19.05.2017
Jõgede ja järvede mageveed ning merede ja ookeanide soolased veed moodustavad omavahel ühtse terviku. Siiski on magevett ja merd käsitletud siiani valdavalt eraldi. Projekti Source to Sea raames on välja töötatud uudne vaatenurk, kuidas majandada vett ühtse tervikuna ja jätkusuutlikult. Intervjuud SEI Tallinna mereeksperdi Sulev Nõmmanniga läbi viidud projektist saate lugeda siin.

Rohelise kontori koolitus 8. juunil

17.05.2017
Ootame rohelise kontori koolitusele ettevõtteid ja organisatsioone, kelle huvi on keskkonnamõju vähendamine kontoris ja "rohelise" ning igati töötamist soosiva mõnusa keskkonna loomine oma töötajatele.

Valdava osa Tallinna mere-ja rannaprügist moodustab plast

05.05.2017
Stroomi rannatalgutel tegid SEI Tallinna eksperdid kindlaks, et enamuse ranna- ja mereprügist moodustab plast.

Kaja Peterson Bosnia ja Hertsegoviinas riigi keskkonnaülevaadet koostamas

27.04.2017
Milline näeb välja keskkonnavaldkonnas töötava eksperdi elu? Tihti viib meid töö keskkonnateemadega tegelema ka laia maailma. Siit saad lugeda SEI Tallinna vanemeksperdi Kaja Petersoni missioonist Bosnia ja Hertegovinasse, kus ta osales ÜRO kutsel riigi keskkonnaülevaate koostamises.

Toit ei ole prügi - toidujäätmete nutikad ja kestlikud kasutusviisid

03.04.2017
SEI Tallinna eksperdid osalesid solidaarse majanduse ja toidu säästmisega seotud vestlusringides, mis korraldati Tallinn Music Week "Trash Cooking Dinner" õhtusöökide raames.

SEI Tallinn uuris õhukvaliteedi parandamise võimalusi hoonete ja transpordi sektoris

27.02.2017
Õhu kvaliteet mõjutab oluliselt inimeste tervist ja kvaliteetselt elatud eluaastaid. Kuigi Eesti õhukvaliteet on üks paremaid Euroopas, põhjustavad ka siin lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteained enneaegseid surmasid ja terviseprobleeme. SEI Tallinna eksperdid uurisid, kuidas saaks olukorda parandada alustades muutustega transpordi ja hoonete sektoris.

Keskkonnakorraldus

Keskkonnakorralduse programm tegeleb rohelise mõtteviisi propageerimisega era- ning avalikus sektoris, kus eesmärgiks on keskkonnakorralduslike meetodite kasutuselevõtt. Samuti toetatakse valitsusasutusi jätkusuutliku tootmise ja tarbimise poliitikate kujundamisel.

Keskkonnaökonoomika

Keskkonna- ja ökoloogilise ökonoomika analüüside ja uuringute tegemine. Sotsiaal-majanduslike mõjude hindamine. Jätkusuutliku arengu rahaliste indikaatorite uuringud ja rakendused.

Kliima ja energia

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni rakendamise toetamine Eestis. Kasvuhoonegaaside vähendamise ja kliimamuutusega kohanemise stsenaariumite analüüs (LEAP mudel). Taastuvenergia laiema kasutusvõimaluse analüüs.

Säästev areng

Säästva arengu ja keskkonnakaitse põhimõtete lõimimine strateegiliste dokumentide koostamisel ja elluviimisel, selleks vajalike analüüside ja mõjuhindamiste tegemine.