Missioon ja tegevus

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) asutati 1992. aastal Stockholmi Keskkonnainstituudi (SEI) poolt. 

Meie missioon on ärgitada ühiskonnas muutusi säästva arengu suunas. Oleme sõltumatu analüüsikeskus säästva arengu, kliima ja energia, keskkonnamajanduse ja keskkonnajuhtimise valdkonnas. Lähtume oma nõuannetes teaduslikest meetoditest ja uuringutest. 

SEI Tallinn kuulub Stockholmi Keskkonnainstituudi (SEI) globaalsesse võrgustikku. 2016. aastal tunnustati SEI'd Pennsylvania ülikooli globaalse mõttekodade indeksis kui kõige mõjukamat keskkonnapoliitika mõttekoda maailmas. Kolmel eelneval aastal kuulutati SEI maailma keskkonnaalaste mõttekodade hulgas mõjukuselt teiseks ning on aastatel 2010-2014 olnud kümne mõjukama hulgas maailmas. SEI Tallinn laiendab SEI võrgustiku teadmisi ja kogemusi Läänemere piirkonda ja Euroopasse.   

SEI Tallinna põhitegevus on teadus- ja uurimistöö ning valdkondliku poliitika kujundamise toetamine.

  • Teeme sõltumatuid poliitikaanalüüse ja interdistsiplinaarsed uuringuid;
  • Arendame ja rakendame säästva arengu ning keskkonnakorralduslikke meetodeid;
  • Nõustame valdkondlike poliitikate kujundamist, järgides sihtasutuse sõltumatuse põhimõtet;
  • Tutvustame ja levitame avalikkusele ning huvirühmadele oma uuringute tulemusi;
  • Korraldame konverentse, seminare, ümarlaudu ja koolitusi;
  • Teeme koostööd riiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide, teadusasutuste, avaliku ja erasektori ning mittetulundusühendustega.

SEI Tallinn on Eestis registreeritud sihtasutus ning teadus- ja arendusasutus. Aastatel 1998-2015 kandis SEI Tallinn paralleelset nime Säästva Eesti Instituut.

Aastast 2003 on SEI Tallinn ka Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni (EKJA) asutajaliige.