Projektide andmebaas

Rohelise kontori võrgustik Euroopa Liidus

 

                            

2011. aastal algas Euroopa Liidu Leonard da Vinci programmi rahastatav rohelise kontori teemaline projekt (Network for Green Office Standardization in the EU - NeGOSE), mis kestab 3 aastat. Projekti juhtpartner on Ungari Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon (KÖVET) ning projektis osaleb veel kuus partnerit Belgiast, Bulgaariast, Rumeeniast, Sloveeniast ning Eestist. Eestis juhib projekti SEI Tallinn.

Kontorite põhjustatud keskkonnakoormuse tõttu on Euroopa Liidus kokku lepitud, et ettevõtted ning mittetulundusühingud peavad võtma proaktiivse rolli keskkonnaprobleemide vältimisel ning vähendamisel. Ettevõtetel on tihtipeale küll olemas jätkusuutlikkuse poliitikad, kuid neil pole ei pädevust ega ressurssi kontorijuhtide koolitamiseks ning kontorite „rohelisemaks“ muutmiseks. Euroopa Liidus puuduvad struktureeritud rohelise kontori teemalised kursused büroojuhtidele. Samuti pole EL-s olemas standardiseeritud kontoritele suunatud ökoloogilise jalajälje kalkulaatorit – see aga on hea vahend keskkonnamõjude kaardistamiseks ja vähendamiseks eriti väikeettevõtetele, kelle võimalused on piiratud. Samuti on professionaalsetel koolitajatel, kes tegelevad büroojuhtimise teemadega, vaja oskusi ning koolitusmaterjale tõhusate koolituste jaoks.

Eesmärgid

Projekti eesmärk on panustada kontorite muutumisele keskkonnahoidlikumaks ja inimsõbralikumaks ning tõsta töötajate teadmisi ja oskusi uuele tasemele. Selleks täiustatakse rohelise kontori kontseptsiooni ning parandatakse vastavasisuliste koolituste kvaliteeti Euroopas.

Peamised tegevused

- Luuakse rohelise kontori teemalised koolitusmoodulid (sh erinevad juhendmaterjalid). Koolitusi testitakse sihtrühmas ning kohandatakse vastavalt nende vajadustele;
- Koolitusmoodulid ei ole suunatud mitte ainult lõppsihtrühmale ehk kontoritöötajatele, vaid ka professionaalsetele koolitajatele. Selleks korraldatakse nn „koolitajate töötuba“, et välja töötatud uudsed moodulid koolitajate abil büroojuhtideni viia;
- Luuakse interaktiivne Euroopa versioon kontori ökoloogilise jalajälje arvutamiseks erinevates ettevõtetes ja organisatsioonides;
- Levitatakse tulemusi laialdaselt erinevatele huvirühmadele tagamaks projekti jätkusuutlikkus.

Lisaks korraldatakse Rohelise kontori konkurss nii kõikides projekti partnerriikides kui rahvusvahelisel tasandil. 

Projekt on suunatud neile ettevõtetele, kelle tegevus toimub peamiselt kontori tasemel, aga ka tööstusettevõtetele, kes soovivad oma kontori keskkonnamõju vähendada.

Lisainfo projekti kohta

Säästva Eesti Instituut / Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn)
Karin Kilk, karin.kilk@seit.ee, tel: 627 6112