Projektide andmebaas

FP7 LIAISE – Säästva arengu põhimõtete arvestamine mõju hindamisel

 


     
 

LIAISE - Linking Impact Assessment Instruments to Sustainability Expertise

LIAISE projekt pani aluse mõju hindamise pädevusvõrgustikule (Network of Excellence) eesmärgiga parandada mõju hindamise kvaliteeti ja edendada mõju hindamise vahendite kasutamist.

Projekti üks peamisi eesmärke oli strateegiliste planeerimisdokumentide rakendamisega kaasneva mõju (institutsionaalse, sotsiaalse, keskkonna- ja majandusmõju) hindamiseks sobivate meetodite analüüs ja väljavalimine.

Projekti tulemusena valmis andmebaas ja platvorm (LIAISE KIT), mis annab erinevate tasemete otsustajatele ja ametnikele, aga ka teadlastele ja konsultantidele võimaluse leida mõju hindamiseks sobivaid mudeleid, meetodeid, eksperte, häid näiteid jms.

Projekti kestis 4,5 aastat (1. november 2009 – 30. aprill 2014).

Projekti number: NoE FP7-ENV-2009-1-243826

SEI Tallinn osales kolmes tööpaketis:

Kuldna, P., Peterson, K. and Kuhi-Thalfeldt, R. 2015. Knowledge brokering on emissions modelling in Strategic Environmental Assessment of Estonian energy policy with special reference to the LEAP model. Environmental Impact Assessment Review, 54: 55-60.

 

SEI Tallinna töörühma juhtis Kaja Peterson.

Projekti  tegevused:

2014

31. märts - 2. aprill – LIAISE aastakoosolek ja konverents "Impact Assessment for Sustainable Development: Knowledge Systems for the Future" Brüsselis.

7. märts - mõju hindamise andmebaasi teemaline töökoosolek Berliinis.

2013

16.-17. detsember – mõju hindamise andmebaasi teemaline töökoosolek Thessalonikis.

12.-13. september – juhtumiuuringute arutelukoosolek Londonis (WP6)

25.-28. märts – aastakoosolek Tallinnas. 26. märtsil toimus avatud konverents huvilistele Olümpia konverentsikeskuses.

Ettekanded:

Agenda of the Annual Meeting, 25-28 March 2013, Tallinn

List of Participants

2012

November – valmis mõjuhindamise andmebaasi (LIAISE Toolbox) beetaversioon.

19. aprill – mõju hindamise andmebaasi teemaline seminar Tallinnas koostöös prof Dirk Wascheriga Berliini vabaülikoolist. Andmebaasi testisid sotsiaal-, teadus- ja haridus-, justiits- ja rahandusministeeriumi ning riigikantselei spetsialistid.

12.-16. märtsil toimus projekti partnerite aastakoosolek Bilbaos.

17. veebruaril korraldas SEI Tallinn juhtumiuuringu "LEAP-mudeli kasutamine elektristsenaariumite testimisel" seminari, millest võtsid osa majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, keskkonnauuringute keskuse ja arengufondi eksperdid.

2011

20.-21. juuni – WP4/WP6 partnerite ühisseminar Berliinis, teemaks mõjuhindamise andmebaasi (LIAISE Toolbox) täiendamine ja juhtumiuuringutes kasutamine.

10.-11. mai – WP1 partnerite seminar Norwichis, UKs, teemaks mõjuhindamise praktika uuringu esialgsete tulemuste arutelu. 

14. märts – SEI Tallinn korraldas mõjuhindamise seminari Tallinnas. Kokkuvõte

25.-29. jaanuar – LIAISE projektipartnerite aastakoosolek Milaanos.

2010

22. oktoober – WP4 töökoosolek Berliinis.

5-6. juuli – WP1 ja WP6 ühine töökoosolek Berliinis.

17.-18. veebruar – WP4 töökoosolek Berliinis. 

2009

8.-11. detsembril toimus projekti algatuskoosolek Wageningenis.