Projektide andmebaas

Eesti keskkonnatasude mõjuanalüüs

 

Keskkonnaministeeriumi ja Riigikantselei tellimusel ning SEI Tallinna ja TÜ Rakendusuuringute Keskuse ühistööna valmis Eesti keskkonnatasude mõjuanalüüs. Uuringu eesmärk oli analüüsida alates 2000. aastast kehtinud keskkonnatasude mõju:

(i) keskkonnatasu maksvate ettevõtete keskkonnaalasele käitumisele, investeeringutele ja majandusnäitajatele;

(ii) keskkonnatasu maksvate ettevõtete konkurentsivõimele ja toodete hindadele;

(iii) loodusressursi kasutamise efektiivsusele ning jäätmete ja saasteaine koguste vähenemisele Eestis.

Keskkonnatasude mõjuanalüüs

Keskkonnatasude mõjuanalüüsi lühikokkuvõte

Lahtvee, V., Nõmmann, T., Runnel, A., Sammul, M., Espenberg, S., Karlõševa, A., Urbel-Piirsalu, E., Jüssi, M., Poltimäe, H., Moora, H. 2013. Keskkonnatasude mõjuanalüüs. SEI Tallinna väljaanne nr 23. Tallinn.