Publikatsioonid

Asjaosaliste ootused keskkonnahariduse korraldusele Eestis. SEI Tallinna väljaanne nr 19

Asjaosaliste ootused keskkonnahariduse korraldusele Eestis. SEI Tallinna väljaanne nr 19

Autor: Peterson, Kaja
Väljaandmise aeg: 2012
Väljaandmise koht: SEI Tallinn
Raamatu kood: T 520
Laadi alla: SEI väljaanne nr 19 final.pdf
 

 

Uurimuses analüüsitakse keskkonnahariduse korralduse olukorda ja selle perspektiive. Esmalt antakse ülevaade keskkonnahariduse korralduse ajaloost Eestis. Seejärel tehakse kokkuvõte üldhariduskoolide õpetajate ja kooliväliste keskkonnahariduse spetsialistide hulgas 2012. a jaanuaris korraldatud ankeetküsitlusest, milles uuriti vastajate hinnanguid keskkonnahariduse korralduse ja muudatuste vajaduse kohta.