Raamatukogu

Eesti tervislike linnade konverents "Meie linnad - tervislikud linnad". Võru 2002
Autor: WHO Eesti Esindus
Väljaandmise aeg: Tallinn
Väljaandmise koht: 2002
Determination of biomass content in combusted municipal waste and associated CO2 emissions in EstoniaDetermination of biomass content in combusted municipal waste and associated CO2 emissions in Estonia
Autor: Moora H., Roos I., Kask Ü., Kask L., Ounapuu K.
Väljaandmise aeg: 2017
Väljaandmise koht: Energy Procedia, Volume 128, September 2017, Pages 222–229
Eestisse kavandatud puidurafineerimistehase olelusringipõhise süsiniku jalajälje hindamine
Autor: Evelin Piirsalu
Väljaandmise aeg: 2017
Väljaandmise koht: Tallinn
Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamatKeskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat
Autor: Peterson, Kaja; Kutsar, Riin; Metspalu, Pille; Vahtrus, Siim; Kalle, Heikki
Väljaandmise aeg: 2017
Väljaandmise koht: Tallinn
Ülevaade erakondade keskkonnalubadustest valimisplatvormides Eesti 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistel Ülevaade erakondade keskkonnalubadustest valimisplatvormides Eesti 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistel
Autor: Kaaret, K., Peterson K., SEI Tallinn
Väljaandmise aeg: 2017
Väljaandmise koht: Tallinn
Eesti säästva arengu strateegia Eesti säästva arengu strateegia "Säästev Eesti 21" aja- ja asjakohasuse analüüs
Autor: Sepp V., Kuldna P., Trumm A., Ainsaar M., Seppel K., Espenberg S., Jüssi M., Moora H., Poltimäe H., Varblane U.
Väljaandmise aeg: 2016
Väljaandmise koht:
Marine trade-offs: Comparing the benefits of off-shore wind farms and marine protected areasMarine trade-offs: Comparing the benefits of off-shore wind farms and marine protected areas
Autor: Karlõseva A., Nõmmann S., Nõmmann T., Urbel-Piirsalu E., Budzinski W., Czajkowski M., Hanley N.
Väljaandmise aeg: 2016
Väljaandmise koht: Energy Economics Volume 55, March 2016, Pages 127–134
Natura hindamise eelhindamine: otsustaja otsused
Autor: Peterson, Kaja; Vahtrus, Siim; Priks, Pille
Väljaandmise aeg: 2016
Väljaandmise koht: Eesti Keskkonnaühenduste Koda
Report on the preliminary implementation of the Sustainable Development Goals in the Baltic Sea States
Autor: Peterson, Kaja; Zuin, Olga
Väljaandmise aeg: 2016
Väljaandmise koht: Stockholm Environment Institute Tallinn Centre, Council of Baltic Sea States
Suur maailm, väike planeetSuur maailm, väike planeet
Autor: Johan Rockström ja Mattias Klum
Väljaandmise aeg: 2016
Väljaandmise koht: Tallinn
Toidujäätmete teke Eesti kaubandus- ja toiduainetööstusettevõtetesToidujäätmete teke Eesti kaubandus- ja toiduainetööstusettevõtetes
Autor: Moora, H., Piirsalu, E., Viilvere, T.
Väljaandmise aeg: 2016
Väljaandmise koht: Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, Tallinn
Eesti Vee-ettevõtete Liit 20
Autor: Tarkmees, V.; Paimets, V. (koost.)
Väljaandmise aeg: 2015
Väljaandmise koht: Tallinn
Hinnates ühist: Läänemere rekreatsioonilise väärtuse rahvusvaheline uuring Hinnates ühist: Läänemere rekreatsioonilise väärtuse rahvusvaheline uuring
Autor: Mikołaj Czajkowski, Heini Ahtiainen, Janne Artell, Wiktor Budziński, Berit Hasler, Linus Hasselström, Jürgen Meyerhoff, Tea Nõmmann, Daiva Semeniene, Tore Söderqvist, Heidi Tuhkanen, Tuija Lankia, Alf Vanags, Marianne Zandersen, Tomasz Żylicz, Nick Hanley
Väljaandmise aeg: 2015
Väljaandmise koht: Journal of Environmental Management, 156: 209–217
Järelevalvaja otsustused keskkonnamõju hindamise programmi ja aruande heakskiitmisel. SEI väljaanne nr 27Järelevalvaja otsustused keskkonnamõju hindamise programmi ja aruande heakskiitmisel. SEI väljaanne nr 27
Autor: Peterson, Kaja
Väljaandmise aeg: 2015
Väljaandmise koht: Tallinn
Kurenurme päikeseelektrijaamas asutakse energiat salvestama vesinikunaKurenurme päikeseelektrijaamas asutakse energiat salvestama vesinikuna
Autor: Tiit Kallaste, Viido Polikarpus
Väljaandmise aeg: 2015
Väljaandmise koht: Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine, XVII konverentsi kogumik, lk 58-69. Tartu
Linna jäätmekäitlusmeetodite ja -lähenemiste võrdlev analüüs Linna jäätmekäitlusmeetodite ja -lähenemiste võrdlev analüüs
Autor: W.L. Filho, L. Brandli, H. Moora, J. Kruopienė, Å. Stenmarck
Väljaandmise aeg: 2015
Väljaandmise koht: Journal of Cleaner Production
Läänemere regiooni jätkusuutliku jäätmemajanduse suunas: ülikoolide panusLäänemere regiooni jätkusuutliku jäätmemajanduse suunas: ülikoolide panus
Autor: Walter Leal Filho, Jolita Kruopienė, Åsa Stenmarck, Harri Moora
Väljaandmise aeg: 2015
Väljaandmise koht: Progress in Industrial Ecology (in press)
Muutuv Eesti loodus
Autor: Kuresoo, Rein
Väljaandmise aeg: 2015
Väljaandmise koht: Tartu
Päikeseenergeetika ja perspektiivid vesinikuna salvestamiselPäikeseenergeetika ja perspektiivid vesinikuna salvestamisel
Autor: Tiit Kallaste
Väljaandmise aeg: 2015
Väljaandmise koht: Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine, XVII konverentsi kogumik, lk 33-44. Tartu
Suur maailm, väike planeet. Küllus planetaarsete piiride raames.
Autor: Johan Rockström, Mattias Klum
Väljaandmise aeg: 2015
Väljaandmise koht: Tallinn
Teadmiste vahendamine heitkoguste modelleerimisel LEAPi mudeliga Eesti energiapoliitika keskkonnamõju strateegilisel hindamisel Teadmiste vahendamine heitkoguste modelleerimisel LEAPi mudeliga Eesti energiapoliitika keskkonnamõju strateegilisel hindamisel
Autor: Piret Kuldna, Kaja Peterson, Reeli Kuhi-Thalfeldt
Väljaandmise aeg: 2015
Väljaandmise koht: Environmental Impact Assessment Review, 54: 55–60
Toidujäätmete ja toidukao teke Eesti kodumajapidamistes ja toitlustusasutustesToidujäätmete ja toidukao teke Eesti kodumajapidamistes ja toitlustusasutustes
Autor: Harri Moora, Evelin Urbel-Piirsalu, Kerlin Õunapuu
Väljaandmise aeg: 2015
Väljaandmise koht: Tallinn
Õhusaaste käsiraamatÕhusaaste käsiraamat
Autor: Kaasik, M., Kallaste T., Kimmel V., Maasikmets M., Noe S.M., Orru H., Roots O., Tamm E., Teinemaa E.
Väljaandmise aeg: 2015
Väljaandmise koht: Tallinn
A Changing World: Redrawing the Map. Climate, Human Migration, Food Security. The 11th Royal Colloquium, May 2013
Autor: Kessler, E. and Karlqvist, A. (eds.)
Väljaandmise aeg: 2014
Väljaandmise koht: Stockholm
Circulation Patterns in the Gulf of Finland Applied to Environmental Management of Marine Protected Areas. Thesis on Civil Engineering F48
Autor: Delpeche-Ellmann, N.
Väljaandmise aeg: 2014
Väljaandmise koht: Tallinn University of Technology, Tallinn
Energiasäästupotentsiaal Eesti transpordis ja liikuvuses. Energiamajanduse arengukava 2030+ taustauuringEnergiasäästupotentsiaal Eesti transpordis ja liikuvuses. Energiamajanduse arengukava 2030+ taustauuring
Autor: Mari Jüssi, Helen Poltimäe, Hannes Luts, Pille Metspalu
Väljaandmise aeg: 2014
Väljaandmise koht: Tallinn
Good environmental status in the Baltic Sea through regional coordination and capacity building via economic and social analysisGood environmental status in the Baltic Sea through regional coordination and capacity building via economic and social analysis
Autor: Heidi Tuhkanen, Sulev Nõmmann
Väljaandmise aeg: 2014
Väljaandmise koht: Tallinn
Insights from testing a new methodology for unified evaluation of multilateral environmental agreementInsights from testing a new methodology for unified evaluation of multilateral environmental agreement
Autor: Kaja Peterson, Piret Kuldna, Jacqueline Senyagwa, Stacey Noel
Väljaandmise aeg: 2014
Väljaandmise koht: Stockholm
Keskkonnamõju hindamise algatamine ja motiveerimine Tallinna näitel. SEI Tallinna väljaanne nr 26Keskkonnamõju hindamise algatamine ja motiveerimine Tallinna näitel. SEI Tallinna väljaanne nr 26
Autor: Kaja Peterson
Väljaandmise aeg: 2014
Väljaandmise koht: Tallinn
Reviewing the coherence and effectiveness of implementation of multilateral biodiversity agreements in Estonia. SEI Tallinna väljaanne nr 25Reviewing the coherence and effectiveness of implementation of multilateral biodiversity agreements in Estonia. SEI Tallinna väljaanne nr 25
Autor: Kaja Peterson, Piret Kuldna, Plamen Peev, Meelis Uustal
Väljaandmise aeg: 2014
Väljaandmise koht: Tallinn