Kliimamuutustega kohanemise nimel tuleb tegutseda juba praegu

22.09.2015
Kliimamuutustega kohanemise seminaril "Eesti aastal 2100 – kas soe troopika või jäine põhjamaa?" heideti pilk tulevikku, et saada ülevaade kliimamuutuste võimalikest mõjudest sajandi lõpus ja meetmetest nendega toime tulemiseks.

SEI Tallinn ja Eesti Kunstiakadeemia arendavad jätkusuutlikku disaini

09.09.2015
Septembris alustab Eesti Kunstiakadeemias uus kursus „Jätkusuutlik disain“, mille käigus omandavad üliõpilased teadmised jätkusuutliku ettevõtluse toimimispõhimõtetest ning jätkusuutliku tootearenduse ja -disaini vahenditest ja meetoditest. Samuti arendatakse käesoleva aasta lõpuks Eesti Kunstiakadeemia juurde disaniplatvorm Design Factory, mis seob disainiõppe tootearenduse ja praktikaga ja toob kokku üliõpilased, teadlased kui ka ettevõtjad.

SEI Tallinn osaleb Euroopa Liidu-Kanada linnapoliitika-alase arengu koostööprogrammis

19.08.2015
SEI Tallinn osaleb ICLEI (Local Governments for Sustainability) Maailma linnade initsiatiivi raames koordineeritud projektis „EL-Kanada linnapoliitika alane koostööprogramm“ Tallinna meeskonna välise eksperdina. Tegemist on EL ja kolmandate riikide linnade omavalitsuste vahelise vahetusprogrammiga, mille eesmärgiks on hõlbustada linnadevahelist koostööd ja ideedevahetust. Tihedas konkursis jäid sõelale neli EL ja neli Kanada linna, sealhulgas ka Tallinn. Projekti esimesed kohtumised toimusid 6-10. juulil Toronto ja Halifaxi linnades.

Reedel toimub Eesti taristu- ja energiasektori kliimamuutustega kohanemise strateegia lõppseminar

05.08.2015
7. augustil Radisson Blu Hotell Olümpias toimuval seminaril arutatakse kliimamuutuse mõjude üle Eesti taristu- ja energiasektoris. Seminaril vaatluse alla tulevad uuringutulemused on osa Keskkonnaministeeriumi poolt algatatud Eesti kliimamuutustega kohanemise riikliku strateegia ettevalmistamisest. Seminari eesmärk on kaasata riikliku strateegia koostamisse ka valdkondade asjatundjad.

SEI aastaraamat toob välja instituudi mõju maailmas

08.06.2015
Ilmunud on Stockholmi Keskkonnainstituudi aastaraamat 2014, mis annab ülevaate sellest, millist mõju on instituudi töö maailmas avaldanud. Samuti saab aastaraamatus tutvuda 25 aastaseks saanud Stockholmi Keskkonnainstituudi eelmise aasta teadustegevuse ülevaate, finantsnäitajate ning kommunikatsioonitöö tulemustega. Samuti lugeda, milline on organisatsiooni tulevikustrateegia.

Keskkonnakorraldus

Rohelise mõtteviisi propageerimine era- ning avalikus sektoris keskkonnakorralduslike meetodite kasutusele võtmiseks. Valitsusasutuste toetamine jätkusuutliku tootmise ja tarbimise poliitikate kujundamisel.

Keskkonnaökonoomika

Keskkonna- ja ökoloogilise ökonoomika analüüside ja uuringute tegemine. Sotsiaal-majanduslike mõjude hindamine. Jätkusuutliku arengu rahaliste indikaatorite uuringud ja rakendused.

Kliima ja energia

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni rakendamise toetamine Eestis. Kasvuhoonegaaside vähendamise ja kliimamuutusega kohanemise stsenaariumite analüüs (LEAP mudel). Taastuvenergia laiema kasutusvõimaluse analüüs.

Säästev areng

Säästva arengu ja keskkonnakaitse põhimõtete lõimimine strateegiliste dokumentide koostamisel ja elluviimisel, selleks vajalike analüüside ja mõjuhindamiste tegemine.