Eesti sammud Agenda 2030 rakendamisel

19.07.2016
11.–23. juulini toimub New Yorgis ÜRO Kõrgetasemeline Poliitiline Foorum, kus esimesed 22 riiki, sealhulgas ka Eesti, annavad vabatahtlikena ülevaate sammudest säästva arengu eesmärkide (SDG-de) saavutamiseks. Loe Eili Lepiku intervjuud, kus ta tutvustab Eesti tegevuskava Agenda2030 rakendamisel.

Tallinna Peatänava projektist USA blogis Sustainable Cities

21.06.2016
Peatänava tiimi kuuluv SEI Tallinna vanemekspert Mari Jüssi ja SEI Tallinna turundus- ja kommunikatsioonijuht Helen Saarniit kirjutavad blogis Sustainable Cities Tallinna kesklinnas kavandatavatest muutustest, mille tulemuseks on keskkonnasõbralik linnasüda ja elavnev linnakultuur.

Ujubasseinidest madudele kuni turvavöödest käekottideni – kirev valik EKA jätkusuutliku disaini kursusetöödest

20.06.2016
Sel kevadel lõpetas Eesti Kunstiakadeemia esimene jätkusuutliku disaini pilootkursuse grupp. EKA ja SEI Tallinna koostöös loodud kursus kombineeris jätkusuutlikku disaini ja ettevõtlust, keskendudes suures osas just praktiliste toodete arendamisele.

Arendatav e-õppevahend aitab edendada säästvat turismi

17.06.2016
SEI Tallinn arendab rahvusvahelises koostöös välja e-õppevahendi, mis aitab turismiettevõtetel mõista oma tegevuse keskkonnamõju ja teha seekaudu keskkonnahoidlikke valikuid ning vähendada kulusid.

SEI Tallinn koostab juhendmaterjalid toiduraiskamise vältimiseks

03.06.2016
Poekettidele ja toitlustusasutustele suunatud juhendmaterjalid koondavad parimad praktikad ja ettepanekud, mis kogutud SEI Tallinna poolt läbi viidud toiduraiskamist puudutavate uuringutes.

Jätkusuutlikud lahendused SEI teadusfoorumil

19.05.2016
Stockholmi Keskkonnainstituudi (SEI) viiendal Teadusfoorumil keskenduti Agenda 2030-le - globaalse arengu eesmärkide rakendamisele rahvusvahelisel tasandil. Teadusfoorumi peaesinejateks olid Rootsi finantsturgude ja tarbijakaitse minister Per Bolund ning strateegilise arengu ja Põhjamaade koostöö minister Kristina Persson, lisaks kõrgetasemelised teadus- ja ärimaailma esindajad.

Kuidas planeerida linna säästvalt? - Üleeuroopalised põhimõtted elusõbralike linnade loomiseks

16.05.2016
Aprillis vastu võetud Bremeni deklaratsioon koondab linnatranspordialased soovitused elusõbralike ja jätkusuutlike linnade arenguks.

Keskkonnakorraldus

Keskkonnakorralduse programm tegeleb rohelise mõtteviisi propageerimisega era- ning avalikus sektoris, kus eesmärgiks on keskkonnakorralduslike meetodite kasutuselevõtt. Samuti toetatakse valitsusasutusi jätkusuutliku tootmise ja tarbimise poliitikate kujundamisel.

Keskkonnaökonoomika

Keskkonna- ja ökoloogilise ökonoomika analüüside ja uuringute tegemine. Sotsiaal-majanduslike mõjude hindamine. Jätkusuutliku arengu rahaliste indikaatorite uuringud ja rakendused.

Kliima ja energia

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni rakendamise toetamine Eestis. Kasvuhoonegaaside vähendamise ja kliimamuutusega kohanemise stsenaariumite analüüs (LEAP mudel). Taastuvenergia laiema kasutusvõimaluse analüüs.

Säästev areng

Säästva arengu ja keskkonnakaitse põhimõtete lõimimine strateegiliste dokumentide koostamisel ja elluviimisel, selleks vajalike analüüside ja mõjuhindamiste tegemine.