Keskkonnakorraldus

Programmijuht: Harri Moora
Vanemekspert: Evelin Piirsalu
Nooremekspert: Maarja Jõe

Keskkonnakorralduse programm tegeleb rohelise mõtteviisi propageerimisega era- ning avalikus sektoris, kus eesmärgiks on keskkonnakorralduslike meetodite kasutuselevõtt. Samuti toetatakse valitsusasutusi jätkusuutliku tootmise ja tarbimise poliitikate kujundamisel.

Valdkonna teemad:

1. Säästev tarbimine ja tootmine


2. Ressursside säästlik kasutamine ja jäätmemajandus

  • Pakendijäätmete kogumine ja taaskasutus
  • Jäätmekäitlussüsteemide analüüs