Olelusringi hindamine

Olelusring (ka elutsükkel, olelustsükkel)
 
Olelusring on üksteisele järgnevate omavahel seotud etappide ahel toote või teenuse "hällist hauani" -  materjalivalikust alates  jäätmete käitlemise ja lõpliku kõrvaldamiseni. Unustada ei tohi ka pakendamist ja transpordikasutust.
 
Olelusringi hindamisel hinnatakse toote täielikku keskkonnamõju kogu elutsükli jooksul. Oluline on pöörata tähelepanu ka toote taas- ja korduskasutusele.
 
SEI Tallinna eksperdid suudavad läbi viia toote/teenuse keskkonnamõju hindamisi tarkvaraprogrammide ECO-it ja SimaPro abil ning jäätmekäitlussüsteemide olelusringi analüüse WAMPS programmi abil.
 
Olelusringi hindamist kasutatakse enamasti tootearenduses ja strateegilisel planeerimisel, peamiste reostusallikate väljaselgitamiseks, erinevate tehnoloogiliste võimaluste võrdlemiseks, toodete ja tooraine kasutusest tuleneva mõju hindamiseks.
 
 
ISO standardid

Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) on olelusringi hindamise läbiviimiseks andnud välja mitmeid juhiseid. Olulisemad on:

    * ISO 14040:1997 Keskkonnajuhtimine - Olelusringi hindamine - Põhimõtted ja struktuur
    * ISO 14041:1998 Keskkonnajuhtimine - Olelusringi hindamine - Eesmärgi ja ulatuse määratlemine ning inventuur
    * ISO 14042:2000 Keskkonnajuhtimine - Olelusringi hindamine - Mõju hindamine
    * ISO 14043:2000 Keskkonnajuhtimine - Olelusringi hindamine - Interpreteerimine