Kliima ja energia

Programmijuht: Kaja Peterson
Vanemekspert: Tiit Kallaste
Nooremekspert: Kerli Kirsimaa

SEI Tallinna kliima- ja energiaprogrammi tegevusvaldkondadeks on ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni rakendamise toetamine Eestis. Samas ka kasvuhoonegaaside vähendamise ja kliimamuutusega kohanemise stsenaariumite analüüs (LEAP mudel), mõjude hindamine ning integreerimine valdkondade poliitikasse. Samuti tegeleme taastuvenergia laialdasema kasutuselevõtu võimaluste ja energiasektori keskkonnamajandushoobade analüüsimisega.

Valdkonna teemad: