Säästev areng

Programmijuht: Kaja Peterson
Vanemeksperdid: Piret KuldnaHelen Poltimäe
Programmi assistent: Kaidi Kaaret

SEI Tallinna säästva arengu programmi tegevusvaldkondadesse kuuluvad säästva arengu ja keskkonnakaitse põhimõtete lõimimine strateegiliste dokumentide (strateegiad, arengukavad jm) koostamisse ja elluviimisesse, selleks vajalike analüüside ja mõjuhindamiste tegemine; riigi, kohaliku omavalitsuse ja mittetulundussektori teadlikkuse suurendamiseks koolituste korraldamine.


Valdkonna teemad:

1. Jätkusuutlikkuse edendamine

2. Mõjude hindamise meetodid ja nende rakendamine

3. Looduskaitsepoliitika ja -korraldus

4. Keskkonna- ja säästva arengu alase teadlikkuse suurendamine

Nimetatud valdkondades koostame ülevaateid, teeme uuringuid ja koolitusi, korraldame seminare ja konverentse, koostame juhendeid, nõustame avaliku sektori asutusi ja osaleme ekspertkomisjonides ja erialastes võrgustikes nii Eestis kui välismaal.