Eesti toidukauplustes jääb müümata 22 miljoni euro väärtuses toiduaineid aastas

10.02.2016
SEI Tallinna uuringu kohaselt kantakse Eesti toidukauplustes maha ligikaudu 22 miljoni euro väärtuses ehk 12 000 tonni toiduaineid aastas.

Vikerraadio Ökoskoobis oli teemaks Euroopa Roheline Pealinn

01.02.2016
28. jaanuaril toimus SEI Tallinna korraldamisel konverents "Inimmõju Tallinna keskkonnale - Rohelised linnad täna ja homme", mille teemaks oli muuhulgas Euroopa Rohelise Pealinna tiitel ja Tallinna linna kandideerimine sellele tiitlile. SEI Tallinna vanemekspert Meelis Uustal andis Ökoskoobis ülevaate konverentsist ja Euroopa Rohelise Pealinna teemast.

SEI Tallinna programmijuht Valdur Lahtvee jätkab tööd Läänemeremaade Nõukogus

15.01.2016
15. jaanuaril oli Kliima ja energiaprogrammi juhil ja vanemeksperdil Valdur Lahtveel viimane tööpäev SEI Tallinnas. Edasi suundub Valdur töötama Läänemeremaade Nõukogusse Stockholmis.

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus lühendab ärinime

05.01.2016
Sihtasutus Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus loobub paralleelsest ärinimest Säästva Eesti Instituut. Lühendina jääb jätkuvalt kasutusele SEI Tallinn.

Põlevkivi arengukava 2016-2030 arutelu Aktuaalses kaameras

18.12.2015
Vastu võetud põlevkivi arengukava 2016-2030 tekitab vastakaid arvamusi. Teema erinevaid tahke avab 18. detsembri Aktuaalse kaamera saatelõik, kus kommenteerijateks Valdur Lahtvee (SEI Tallinn), Margus Vals (Eesti Energia) ja keskkonnaminister Marko Pomerants.

Kliimamuutuste mõjust Reporteritunnis

10.12.2015
Pariisi kliimakonverentsi lõpu lähenedes oli Vikerraadio Reporteritunnis juttu kliimamuutuste mõjust ja sellest, kas loodetud kliimaleppe sõlmimiseni ikka jõutakse.

Keskkonnakorraldus

Keskkonnakorralduse programm tegeleb rohelise mõtteviisi propageerimisega era- ning avalikus sektoris, kus eesmärgiks on keskkonnakorralduslike meetodite kasutuselevõtt. Samuti toetatakse valitsusasutusi jätkusuutliku tootmise ja tarbimise poliitikate kujundamisel.

Keskkonnaökonoomika

Keskkonna- ja ökoloogilise ökonoomika analüüside ja uuringute tegemine. Sotsiaal-majanduslike mõjude hindamine. Jätkusuutliku arengu rahaliste indikaatorite uuringud ja rakendused.

Kliima ja energia

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni rakendamise toetamine Eestis. Kasvuhoonegaaside vähendamise ja kliimamuutusega kohanemise stsenaariumite analüüs (LEAP mudel). Taastuvenergia laiema kasutusvõimaluse analüüs.

Säästev areng

Säästva arengu ja keskkonnakaitse põhimõtete lõimimine strateegiliste dokumentide koostamisel ja elluviimisel, selleks vajalike analüüside ja mõjuhindamiste tegemine.