ERR Novaator: Kolm põhjust, miks linnalinde on Eestis vähemaks jäänud

25.11.2015
SEI Tallinna vanemekspert Meelis Uustal loetleb üles põhjused, miks linnalinde napib ja pakub lahendusi olukorra muutmiseks.

SEI Tallinn toetab püüdlusi salvestada päikeseenergiat vesinikuna

19.11.2015
Võrumaal Kurenurme päikesepargis on võetud eesmärgiks päikeseenergiat vesinikuna salvestada. Projekti on kaasatud ka SEI Tallinn.

SEI Tallinn otsib sekretär-juhiabi

05.11.2015
Seoses tegevuse laienemisega ja administratsioonitöö ümberkorraldamisega otsime oma meeskonda sekretär-juhiabi. Avaldusi ootame CV Online'i kaudu 26. novembrini.

Kaja Peterson ERR-le: rohetarbimisest ja säästva arengu eesmärkidest

04.11.2015
ERR: Eesti kavatseb riigina keskkonnasäästlikumaks muutumisel ühe meetmena juurutada senisest rohkem niinimetatud rohehankeid ehk keskkonnasäästlikke põhimõtteid arvesse võtvaid riigihankeid. Kolme aasta pärast võiks selliste hangete osakaal olla 15 protsenti kõigist hangetest, samas kui Saksamaal moodustavad rohehanked juba praegu poole kõigist hangetest.

Harri Moora kommenteerib Vikerraadio Ökoskoobis toiduraiskamise teemat

02.11.2015
Tervishoiumuuseumi National Geographicu fotonäitusele "Tuleviku toit" pühendatud saatelõigus jagab SEI Tallinna programmijuht Harri Moora infot toiduraiskamise mustritest Eestis ja ettepanekuid toidukao vähendamiseks meie kodudes.

Keskkonnakorraldus

Keskkonnakorralduse programm tegeleb rohelise mõtteviisi propageerimisega era- ning avalikus sektoris, kus eesmärgiks on keskkonnakorralduslike meetodite kasutuselevõtt. Samuti toetatakse valitsusasutusi jätkusuutliku tootmise ja tarbimise poliitikate kujundamisel.

Keskkonnaökonoomika

Keskkonna- ja ökoloogilise ökonoomika analüüside ja uuringute tegemine. Sotsiaal-majanduslike mõjude hindamine. Jätkusuutliku arengu rahaliste indikaatorite uuringud ja rakendused.

Kliima ja energia

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni rakendamise toetamine Eestis. Kasvuhoonegaaside vähendamise ja kliimamuutusega kohanemise stsenaariumite analüüs (LEAP mudel). Taastuvenergia laiema kasutusvõimaluse analüüs.

Säästev areng

Säästva arengu ja keskkonnakaitse põhimõtete lõimimine strateegiliste dokumentide koostamisel ja elluviimisel, selleks vajalike analüüside ja mõjuhindamiste tegemine.