Projekti BioClim seminar toob kokku kliimamuutustega kohanemise praktikud

25.04.2015
27. aprillil toimub Tallinnas seminar "Kliimamuutuste mõjud ja kohanemisvõimalused looduskeskkonnas ja biomajanduses". Kohtumine on üks osa projektist BioClim, mis koos kolme teise teemavaldkonna projektiga nõustavad Eesti kliimamuutustega kohanemise strateegia ettevalmistamist. Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse rolliks projektis on Eesti jaoks prioriteetsete ökosüsteemiteenuste määramine ja kliimamuutuste mõjude hindamine kaheksas valdkonnas, lisaks kohanemismeetmete majandusanalüüs.

Säästva arengu haridus annab tulevikuga teadmised

24.04.2015
“Säästva arengu haridus on oma olemuselt lai kontseptsioon,” nentis Säästva arengu hariduse konverentsi “Teekond tulevikku” üks peakõnelejatest, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuse programmijuht Kaja Peterson. “Ennekõike mahuvad siia alla kvaliteetne õpetus jätkusuutlikust majandamisest nii maal kui vees, aga ka jätkusuutlikust eluviisist laiemalt, kliimamuutustest ning nendega kohanemisest, sotsiaalsest vastutusest. Lisaks neile bioloogiline ja kultuuriline mitmekesisus ning vaesuse vähendamine.” SEI Tallinn on säästva arengu hariduse andmisega tegelnud ligi kümme aastat.

SEI Tallinn kutsub Rohelise Kontori seminarile ja tunnustusüritusele

15.04.2015
14. mail on keskkonnateadlikud organisatsioonid oodatud Rohelise Kontori seminarile ja tunnustusüritusele. Seminaril jagavad oma häid kogemusi ning nutikaid leide Rohelise Kontori süsteemi juba rakendanud ettevõtted-organisatsioonid, samuti jagatakse teavet nii paberivabast raamatupidamisest kui keskkonnajuhtimise tulevikust. Seminaril antakse kätte järjekordsed Rohelise Kontori tunnistused.

Go4Baltic töötab välja rahvusvahelisi meetmeid Läänemere seisundi parandamiseks

14.04.2015
„Mida ühtsemalt Läänemerd mõjutavad riigid probleemiga tegelevad, seda parema tulemuse saavutame," märkis aprillis alanud Läänemere ökosüsteemipoliitika ja -juhtimise sidususe projekti Go4Baltic Eesti koordinaator, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuse vanemekspert ja programmijuht Kaja Peterson. Läänemere problemaatilise keskkonnaseisundi üheks ajendiks on olnud see, et iga riik ja institutsioon on käitunud eelkõige oma huvidest lähtuvalt, unustades vaadata laiemat pilti ning pikemat sotsiaalmajanduslikku tulevikuperspektiivi,“ sõnas Peterson.

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus kuulutab välja juhikonkursi

01.04.2015
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus (SEI Tallinn) võtab konkursi korras tööle juhataja, kelle tööülesandeks on instituudi igapäevane juhtimine, projektide juhtimine ja sihtasutuse tegevuseks rahastamisvõimaluste otsimine, koostöösidemete arendamine riiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, SEI teiste keskuste ja partneritega.

Keskkonnakorraldus

Rohelise mõtteviisi propageerimine era- ning avalikus sektoris keskkonnakorralduslike meetodite kasutusele võtmiseks. Valitsusasutuste toetamine jätkusuutliku tootmise ja tarbimise poliitikate kujundamisel.

Keskkonnaökonoomika

Keskkonna- ja ökoloogilise ökonoomika analüüside ja uuringute tegemine. Sotsiaal-majanduslike mõjude hindamine. Jätkusuutliku arengu rahaliste indikaatorite uuringud ja rakendused.

Kliima ja energia

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni rakendamise toetamine Eestis. Kasvuhoonegaaside vähendamise ja kliimamuutusega kohanemise stsenaariumite analüüs (LEAP mudel). Taastuvenergia laiema kasutusvõimaluse analüüs.

Säästev areng

Säästva arengu ja keskkonnakaitse põhimõtete lõimimine strateegiliste dokumentide koostamisel ja elluviimisel, selleks vajalike analüüside ja mõjuhindamiste tegemine.