Sügavkülmutamine on hea nipp toidu raiskamise vastu

22.08.2017
SEI Tallinna uuringust eestlaste toidutarbimise kohta selgus, et eestlane püüab toidu raiskamist vältida eelkõige õigete toidukoguste planeerimisega. Vähem mõeldakse sellele, kuidas toitu paremini säilitada ka järgmisteks toidukordadeks ja kuidas näiteks toidu sügavkülmutamine võiks siin abiks olla.

Digilahendused keskkonna vallas

14.07.2017
Digitaalsed võimalused ja lahendused, mis on ka üks Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisperioodi prioriteetidest, loovad üha uusi võimalusi ka keskkonna ja looduskaitse valdkonnas.

Linnaelanikud hindavad looduse tähtsust oma tervisele

03.06.2017
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI Tallinn), Tallinna keskkonnaameti ja Helsingi linna koostöös korraldatud Tallinna ja Helsingi rohealade külastusuuringutest selgub, et linlased väärtustavad kõrgelt looduse pakutavaid hüvesid ja võimalusi ning nende mõju inimeste vaimsele ja füüsilisele tervisele.

SEI Teadusfoorum 2017 Bangkokis

30.05.2017
Stockholmi Keskkonnainstituudi (SEI) iga-aastane teadusfoorum toimub esmakordselt Aasias, Bangkokis. Foorumi fookuses on teadusuuringute ja keskkonnapoliitika sidumine ning säästva arengu teemad.

Uus paradigma veemajanduses

19.05.2017
Jõgede ja järvede mageveed ning merede ja ookeanide soolased veed moodustavad omavahel ühtse terviku. Siiski on magevett ja merd käsitletud siiani valdavalt eraldi. Projekti Source to Sea raames on välja töötatud uudne vaatenurk, kuidas majandada vett ühtse tervikuna ja jätkusuutlikult. Intervjuud SEI Tallinna mereeksperdi Sulev Nõmmanniga läbi viidud projektist saate lugeda siin.

Rohelise kontori koolitus 8. juunil

17.05.2017
Ootame rohelise kontori koolitusele ettevõtteid ja organisatsioone, kelle huvi on keskkonnamõju vähendamine kontoris ja "rohelise" ning igati töötamist soosiva mõnusa keskkonna loomine oma töötajatele.

Valdava osa Tallinna mere-ja rannaprügist moodustab plast

05.05.2017
Stroomi rannatalgutel tegid SEI Tallinna eksperdid kindlaks, et enamuse ranna- ja mereprügist moodustab plast.

Keskkonnakorraldus

Keskkonnakorralduse programm tegeleb rohelise mõtteviisi propageerimisega era- ning avalikus sektoris, kus eesmärgiks on keskkonnakorralduslike meetodite kasutuselevõtt. Samuti toetatakse valitsusasutusi jätkusuutliku tootmise ja tarbimise poliitikate kujundamisel.

Keskkonnaökonoomika

Keskkonna- ja ökoloogilise ökonoomika analüüside ja uuringute tegemine. Sotsiaal-majanduslike mõjude hindamine. Jätkusuutliku arengu rahaliste indikaatorite uuringud ja rakendused.

Kliima ja energia

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni rakendamise toetamine Eestis. Kasvuhoonegaaside vähendamise ja kliimamuutusega kohanemise stsenaariumite analüüs (LEAP mudel). Taastuvenergia laiema kasutusvõimaluse analüüs.

Säästev areng

Säästva arengu ja keskkonnakaitse põhimõtete lõimimine strateegiliste dokumentide koostamisel ja elluviimisel, selleks vajalike analüüside ja mõjuhindamiste tegemine.