Rohelise Kontori tunnistuse poole pürib ligi kakskümmend organisatsiooni

20.01.2015
Seekordses Rohelise Kontori ja keskkonnahoidlike hangete koolitussarjas osales üle kahekümne organisatsiooni, enamus neist soovivad taotleda ka Euroopa Rohelise kontori tunnistust. Eelmisel aastal andis SEI Tallinn välja Rohelise Kontori tunnistused näiteks Rahandusministeeriumile, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Haridus- ja Teadusministeeriumile, Harku ja Rae Vallavalitsusele ning Keila Linnavalitsusele.

SEI Tallinn arvutas elektritootmise süsinikdioksiidi uue baasjoone

06.01.2015
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskusel (SEI Tallinn) valmisid Eesti elektritootmise süsinikdioksiidi baasjoone arvutused. Teadmist baasjoonest vajatakse ÜRO kliimakonventsiooni Kyoto protokolliga sätestatud mehhanismide kasutamisel, nagu näiteks kasvuhoonegaaside heitmekaubandus, ühisrakendus ja puhta arengu mehhanism. Töö annab usaldusväärse pildi kolme viimase aasta elektritootmisega seonduvast süsinikdioksiidi heitest ja aitab kavandada kliimamuutuste leevendamise meetmeid.

Head valguse aastat!

29.12.2014
Aasta 2015 on ÜRO kuulutanud valguse ning valguspõhiste tehnoloogiate aastaks. Sellega soovib ÜRO teadvustada laiemalt, kuidas valguspõhised tehnoloogiad toetavad maailma jätkusuutlikku arengut ning pakuvad lahendusi väljakutsetele, mis seisavad meie ees nii maailma energiaga varustamisel, põllumajanduses, hariduses kui tervishoius. Valguse aasta on algatus, mida toetavad teiste hulgas erinevad teadusorganisatsioonid üle maailma ning avatuks kuulutatakse valguse aasta 19.-20. jaanuaril Pariisis. Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus soovib kõigile säravat uut aastat!

Innolabs kaasab tudengid jätkusuutlike tulevikuprojektide loomisesse

10.12.2014
Rahvusvahelise projekti Innolabs tulemusena valmib kahe järgneva aasta jooksul Eestis 4-5 innovaatilist tulevikuprojekti Eesti Kunstiakadeemia tudengitelt. Selle nädala alguses toimus Riias projekti Innolabs avakoosolek, Eestipoolseteks partneriteks projektis on Eesti Kunstiakadeemia ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus (SEI Tallinn).

Energiasäästunädalal kutsutakse mõtlema mõistlikule energiatarbimisele

10.11.2014
10.-16. novembrini toimuva üleriigilise Energiasäästunädala eesmärk on suunata inimesi mõtlema energiatarbimise ning selle vähendamise peale. Energiasäästunädalat peetakse juba kuuendat korda, üks seekordse nädala korraldajate hulgas on ka SEI Tallinn.

Keskkonnakorraldus

Rohelise mõtteviisi propageerimine era- ning avalikus sektoris keskkonnakorralduslike meetodite kasutusele võtmiseks. Valitsusasutuste toetamine jätkusuutliku tootmise ja tarbimise poliitikate kujundamisel.

Keskkonnaökonoomika

Keskkonna- ja ökoloogilise ökonoomika analüüside ja uuringute tegemine. Sotsiaal-majanduslike mõjude hindamine. Jätkusuutliku arengu rahaliste indikaatorite uuringud ja rakendused.

Kliima ja energia

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni rakendamise toetamine Eestis. Kasvuhoonegaaside vähendamise ja kliimamuutusega kohanemise stsenaariumite analüüs (LEAP mudel). Taastuvenergia laiema kasutusvõimaluse analüüs.

Säästev areng

Säästva arengu ja keskkonnakaitse põhimõtete lõimimine strateegiliste dokumentide koostamisel ja elluviimisel, selleks vajalike analüüside ja mõjuhindamiste tegemine.