SEI Tallinn tutvustab kliimamuutustega kohanemise kogemust Norrast

25.02.2015
3.-4. märtsil korraldab Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus koostöös Norra spetsialistidega kliimamuutustega kohanemise seminari asjatundjatele. Norra on üks vähestest riikidest kus kliimamuutustega kohanemise meetmeid rakendatakse igapäevaselt nii riigi kui omavalitsuse kui ettevõtluse tasandil ja kodanikud on kliimamuutuste mõjudest hästi informeeritud.

SEI Tallinna uuring annab ülevaate toidujäätmete ja toidukao tekkest ning põhjustest

23.02.2015
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI Tallinn) läbi viidud uuringu „Toidujäätmete ja toidukao teke Eesti kodumajapidamistes ja toitlustusasutustes“ tulemused näitavad, et hoolimata elanike väiksematest sissetulekutest ja tarbimisest, ei ole Eesti siin enam väga kaugel teistest arenenud riikidest.

SEI Tallinn kutsub ettevõtjaid keskkonnajuhtimise koolitusele

17.02.2015
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI Tallinn) eestvedamisel ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel toimub 6. märtsil selle perioodi viimane tasuta koolitusseminar sarjas „Majandustegevuse tõhustamine läbi keskkonnajuhtimise“ Kuressaares. Seminaril räägivad SEI Tallinna eksperdid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele teemal, miks on keskkonnajuhtimine ettevõttes oluline, kuidas see aitab tõsta lisandväärtust ja kuidas kasutada ökonoomselt nii ettevõtte kui looduse ressursse.

Stockholmi Keskkonnainstituut teist aastat järjest maailma liidermõttekodade hulgas

28.01.2015
Stockholmi Keskkonnainstituut hinnati teist aastat järjest maailma mõjukamate keskkonnamõttekodade hulgas teisele kohale, andis teada ülemaailmne mõttekodasid hindav organisatsioon Global Go To Think Tank Index. Indeksis hinnatakse üle 6500 maailma mõttekoja tegevust ning tulemused avaldatakse väljaandes Global Go To Think Tank Report, mille paneb igal aastal kokku Pennsylvania ülikooli mõttekodade ja kodanikuühiskonna programm.

SEI Tallinn hindab taristu ja energiasektori võimalusi kliimamuutustega kohanemisel

27.01.2015
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) analüüsib koos Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi ja Balti Keskkonnafoorumiga taristu- ja energiasektori haavatavust kliimamuutustele ja võimalusi kliimamuutustega kohanemiseks. Uurimustöö saab üheks sisendiks Eesti kliimamuutustega kohanemise riiklikku strateegiasse, mille eelnõu valmib aastal 2016.

Keskkonnakorraldus

Rohelise mõtteviisi propageerimine era- ning avalikus sektoris keskkonnakorralduslike meetodite kasutusele võtmiseks. Valitsusasutuste toetamine jätkusuutliku tootmise ja tarbimise poliitikate kujundamisel.

Keskkonnaökonoomika

Keskkonna- ja ökoloogilise ökonoomika analüüside ja uuringute tegemine. Sotsiaal-majanduslike mõjude hindamine. Jätkusuutliku arengu rahaliste indikaatorite uuringud ja rakendused.

Kliima ja energia

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni rakendamise toetamine Eestis. Kasvuhoonegaaside vähendamise ja kliimamuutusega kohanemise stsenaariumite analüüs (LEAP mudel). Taastuvenergia laiema kasutusvõimaluse analüüs.

Säästev areng

Säästva arengu ja keskkonnakaitse põhimõtete lõimimine strateegiliste dokumentide koostamisel ja elluviimisel, selleks vajalike analüüside ja mõjuhindamiste tegemine.