SEI Tallinn kutsub Rohelise Kontori seminarile ja tunnustusüritusele

15.04.2015
14. mail on keskkonnateadlikud organisatsioonid oodatud Rohelise Kontori seminarile ja tunnustusüritusele. Seminaril jagavad oma häid kogemusi ning nutikaid leide Rohelise Kontori süsteemi juba rakendanud ettevõtted-organisatsioonid, samuti jagatakse teavet nii paberivabast raamatupidamisest kui keskkonnajuhtimise tulevikust. Seminaril antakse kätte järjekordsed Rohelise Kontori tunnistused.

Go4Baltic töötab välja rahvusvahelisi meetmeid Läänemere seisundi parandamiseks

14.04.2015
„Mida ühtsemalt Läänemerd mõjutavad riigid probleemiga tegelevad, seda parema tulemuse saavutame," märkis aprillis alanud Läänemere ökosüsteemipoliitika ja -juhtimise sidususe projekti Go4Baltic Eesti koordinaator, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuse vanemekspert ja programmijuht Kaja Peterson. Läänemere problemaatilise keskkonnaseisundi üheks ajendiks on olnud see, et iga riik ja institutsioon on käitunud eelkõige oma huvidest lähtuvalt, unustades vaadata laiemat pilti ning pikemat sotsiaalmajanduslikku tulevikuperspektiivi,“ sõnas Peterson.

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus kuulutab välja juhikonkursi

01.04.2015
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus (SEI Tallinn) võtab konkursi korras tööle juhataja, kelle tööülesandeks on instituudi igapäevane juhtimine, projektide juhtimine ja sihtasutuse tegevuseks rahastamisvõimaluste otsimine, koostöösidemete arendamine riiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, SEI teiste keskuste ja partneritega.

Konverents "Taristu ja energiasektori kliimamuutustega kohanemine" valmistab ette kohanemisstrateegiat neljas valdkonnas

17.03.2015
Reedel, 20. märtsil toimub Tallinnas konverents „Taristu ja energiasektori kliimamuutustega kohanemine“, mis on üks osa Eesti kliimamuutustega kohanemise strateegia ettevalmistusprotsessis. Mõeldud on konverents eelkõige kliimamuutustega kohanemise spetsialistidele.

Ootame keskkonnajuhtimisest huvitatud väikeettevõtteid seminarile

11.03.2015
26. märtsil korraldab Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus seminari „Rohemajandus ja keskkonnajuhtimine väikeettevõttes“, mis lisaks teadmistele rohe-, ring- ja biomajandusest, annab infot ka ettevõtetele suunatud rahastusvõimalustest rohemajanduse valdkonnas. Lisaks võtab seminar kokku ka väikeettevõtete keskkonnajuhtimisele suunatud projekti „Väikeettevõtete ökoloogilise jalajälje vähendamine“ tulemused. Projekti käigus korraldatud koolitustel tutvustati lihtsaid keskkonnajuhtimisvahendeid (vt lähemalt www.ecotoolkit.eu) enam kui 45-le ettevõttele ja organisatsioonile. Tänaseks on paljud neist rakendanud keskkonnajuhtimissüsteemi ja saanud vastava keskkonnamärgise.

Keskkonnakorraldus

Rohelise mõtteviisi propageerimine era- ning avalikus sektoris keskkonnakorralduslike meetodite kasutusele võtmiseks. Valitsusasutuste toetamine jätkusuutliku tootmise ja tarbimise poliitikate kujundamisel.

Keskkonnaökonoomika

Keskkonna- ja ökoloogilise ökonoomika analüüside ja uuringute tegemine. Sotsiaal-majanduslike mõjude hindamine. Jätkusuutliku arengu rahaliste indikaatorite uuringud ja rakendused.

Kliima ja energia

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni rakendamise toetamine Eestis. Kasvuhoonegaaside vähendamise ja kliimamuutusega kohanemise stsenaariumite analüüs (LEAP mudel). Taastuvenergia laiema kasutusvõimaluse analüüs.

Säästev areng

Säästva arengu ja keskkonnakaitse põhimõtete lõimimine strateegiliste dokumentide koostamisel ja elluviimisel, selleks vajalike analüüside ja mõjuhindamiste tegemine.