Päevakava

9.30Registreerimine. Hommikukohv/-tee
10.00Foorumi avamine
Keskkonnaministeeriumi kantsler ja Soome lahe aasta 2014 Eesti juhtgrupi esimees Andres Talijärv Eesti merestrateegia rollist meremajanduse arengus Läänemerel.
Andres Talijärv avamine pdf
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhataja Toomas Haidak merenduspoliitika rollist säästva meremajanduse edendamisel.
Toomas Haidak avamine pdf

ETTEKANDED

10.30Meremajanduse tulevikusuundadest Euroopa Liidus ja Läänemere piirkonnas. Johan Magnusson, Euroopa Komisjon, DG MARE pdf
Küsimused-vastused hääletuspuldiga (Imbi Henno, Tallinna Ülikool)
11.10Läänemere keskkonnaseisundi ja kasutuse peamistest väljakutsetest. Dmitry Frank-Kamenetsky, HELCOM pdf
Küsimused-vastused hääletuspuldiga
11.45Muutustest Läänemere kalandussektoris, selle tulevikust ja Läänemere seisundi mõjust kalandusele. Mart Undrest, Eesti Kalapüügiühistu pdf
12.00Sadamategevuse mõjust keskkonnale, uuenevatele keskkonnanõuetele orienteeritud lahendustest ja tulevikusuundadest.
Ellen Kaasik, AS Tallinna Sadam pdf
Lõuna
13.15Ülevaade Läänemere energiasektorist ja sektori tuleviku väljavaated.
Tuuliki Kasonen, Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon
pdf
13.30Läänemere kasutamisest ja kaitsest mereloodusturismi arendaja seisukohalt. Bert Rähni, OÜ 360 kraadi pdf
Küsimused-vastused hääletuspuldiga
13.55Kohalike elanike väärtushinnangutest, suhtumisest ja maksevalmidusest merealade planeerimisel. Tea Nõmmann, SEI Tallinn pdf
Küsimused-vastused hääletuspuldiga
Kohvipaus
14.45Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannuse tervitussõnavõtt
14.50Rohemajanduse edendaja auhinna “Läänemere sõber 2014” kätteandmine
15.15Auhinnasaajate tegevuse tutvustused:
AS Green Marine pdf,
AS Läätsa Kalatööstus pdf,
Eesti Väikesadamate Liit pdf
15.45Paneelarutelu koostööst: mida on vaja teha Läänemere hea seisundi saavutamiseks ja meremajanduse arenguks?
16.20Koostööst Läänemere kaitsel ja säästval kasutusel: Rootsi ja Eesti kogemused
Osalevad Rootsi kroonprintsess Victoria ja prints Daniel.
Rootsi kroonprintsess Victoria sõnavõtt.
16.35Eesti vaade Läänemeremaade Nõukogule ja Läänemere Agenda 21-le.
Suursaadik Raul Mälk, Läänemere piirkonna erivolitustega diplomaatiline esindaja pdf
16.45Meremajandus ja säästev areng: Rootsi vaatenurk.
Dr Lisa Emelia Svensson, Rootsi suursaadik ookeanide, merede ja magevee alal pdf
16.55Sensorvõrkude ja suuremahuliste andmete integreerimise võimalustest Läänemere näitel.
André Karpištšenko, Planet OS pdf
17.05Läänemere algatus: Burgsviki lahe puhastamine ja kutse koostööle.
Allan Larsson, endine Rootsi rahandusminister pdf
17.20Paneelarutelu: meremajandus tundlikus Läänemere keskkonnas.
Osalejad: Eesti keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ja esinejad
17.50Foorumi lõpp
  Foorumi kokkuvõte pdf