eessõna kasutusjuhend sõnastik kasutatud kirjandus tagasiside

Sõnastikus on 536 märksõna.


ET saastuse kompleksne vältimine ja kontroll
eelkõige tööstusettevõtetele kohaldatud keskkonnalubade andmise süsteem, mille puhul saab ära hoida saastuse ülemineku ühest valdkonnast teise või väärtuslike varade (vesi, energia) kasutuse valedel eesmärkidel. Keskkonna kui terviku kaitsele suunatud süsteem hõlmab järgmisi valdkondi: välisõhukaitse, jäätmehooldus, veekaitse, müra, vibratsioon, loodusvarade (vesi, tooraine, energia) kasutuse seire ja kontrolli protseduurid.
ENintegrated pollution prevention and control (IPPC)
DEVermeidung (f) und Verminderung der Umweltverschmutzung
RUкомплексное предотвращение загрязнения и контроль за ним
Vaata kakeskkonnakompleksluba, saaste vältimine


Otsi märksõna:
Keel:
eesti English Deutsch pусский
Otsingu tüüp:
Täpne Hägus Sõnaseletustest
Valdkondade kaupa:
Tähestiku järgi: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ö Ü Teata veast või soovitusest
Säästva Eesti Instituut, SEI Tallinn
Viimati muudetud: 11-01-2022 08:28