eessõna kasutusjuhend sõnastik kasutatud kirjandus tagasiside

Sõnastikus on 536 märksõna.


ET juurdepääsu-põhimõtted
keskkonnainfo kättesaadavus, üldsuse osalemine otsustamises ning juurdepääs õigusemõistmisele. Rahvusvahelisel tasandil tunnustati j-e olulisust esimest korda Rio deklaratsioonis 1992. aastal.
ENaccess principles
DEZugangsprinzipien (pl)
RUпринципы доступа
Vaata kaÅrhusi konventsioon, ÜRO keskkonna- ja arengukonverents


Otsi märksõna:
Keel:
eesti English Deutsch pусский
Otsingu tüüp:
Täpne Hägus Sõnaseletustest
Valdkondade kaupa:
Tähestiku järgi: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ö Ü Teata veast või soovitusest
Säästva Eesti Instituut, SEI Tallinn
Viimati muudetud: 11-01-2022 08:28