eessõna kasutusjuhend sõnastik kasutatud kirjandus tagasiside

Sõnastikus on 536 märksõna.


ET säästev tarbimine ja tootmine
tarbimis- ja tootmisviis, mis on ressursi- ja energiatõhus, kestliku taristuga ning mis tagab juurdepääsu põhiteenustele, rohetöökohtadele ja inimväärsele tööle, aidates saavutada paremat elukvaliteeti kõigile.

See tähendab tarneahela süsteemset käsitlust ja kõigi osaliste – tootjast tarbijani – vahelist koostööd, sh teadlikkuse suurendamist, tarbija teavitamist standardite ja keskkonnamärgiste kaudu, keskkonnahoidlikke riigihankeid jms.

Allikas: ÜRO säästva arengu eesmärgid 2030
ENsustainable consumption and production
DEnachhaltiger Konsum und Produktion
RUустойчивое потреблениe и производство
Vaata karessursitõhusus


Otsi märksõna:
Keel:
eesti English Deutsch pусский
Otsingu tüüp:
Täpne Hägus Sõnaseletustest
Valdkondade kaupa:
Tähestiku järgi: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ö Ü Teata veast või soovitusest
Säästva Eesti Instituut, SEI Tallinn
Viimati muudetud: 11-01-2022 08:28