eessõna kasutusjuhend sõnastik kasutatud kirjandus tagasiside

Sõnastikus on 536 märksõna.


RU углеродный след

RU управление в условиях переходного периода

RU управление ландшафтом

RU управление мобильностью

RU управление отходами

RU управление отходами

RU управление природопользованием (система экологического менеджмента)

RU управление рисками

RU ус­той­чивой туризм

RU усиление влияния

RU устойчивая жизнедеятельность

RU устойчивая промышленность

RU устойчивая энергетика

RU Устойчиво развивающаяся Эстония 21

RU устойчивое го­родс­кое планирование

RU устойчивое лесоводствo

RU устойчивое потреблениe и производство

RU устойчивое потребление (экологичное потребление)

RU устойчивое предпринимательство

RU устойчивое развитие (неистощительное развитие)

RU устойчивое развитие чело­века

RU устойчивое рыбоводство

RU устойчивое сельское хоз­яй­ст­во

RU устойчивость

RU устойчивый транспорт

RU устойчивый улов

RU устранение отходов

RU утечка углерода

RU участие в развитии

RU учет эколо­ги­чес­ких ресурсов (кадастры экологических ресурсов)

RU уязвимость


Otsi märksõna:
Keel:
eesti English Deutsch pусский
Otsingu tüüp:
Täpne Hägus Sõnaseletustest
Valdkondade kaupa:
Tähestiku järgi: A Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Э Я Teata veast või soovitusest
Säästva Eesti Instituut, SEI Tallinn
Viimati muudetud: 27-05-2020 20:16