eessõna kasutusjuhend sõnastik kasutatud kirjandus tagasiside

Sõnastikus on 536 märksõna.


RU эвтрофирование

RU эко-дизайн

RU эко­ассимиляционная способность

RU эко­ло­гический оптимизм

RU эко­логия человека

RU эко­но­мический рост

RU эко­номия энергии

RU экоинновация

RU эколо­ги­ческий банк

RU эколо­гичес­кое оружие

RU эколо­гия города

RU экологичес­кий феминизм

RU экологическая безопасность

RU экологическая инженерия

RU экологическая картография

RU экологическая маркировка (экологический знак)

RU экологическая налоговая реформа

RU экологическая ответствен­ность

RU экологическая парадигма

RU экологическая политика

RU экологическая сертификация

RU экологическая справедливость

RU экологическая функция

RU экологическая экономика

RU экологическая эстетика

RU экологическая этика

RU экологически более чистое произ­водст­во

RU экологические услуги

RU экологический аудит

RU экологический баланс (экобаланс)

RU экологический беженец

RU экологический демпинг

RU экологический дефицит

RU экологический долг

RU экологический знак

RU экологический колониализм

RU экологический маркетинг

RU экологический менеджмент (управление окружающей средой)

RU экологический менеджмент (управление окружающей средой)

RU экологический налог

RU экологический налог

RU экологический отчёт

RU экологический пессимизм

RU экологический риск

RU экологический след

RU экологический терроризм

RU экологический туризм

RU экологический ущерб

RU экологическое влияние

RU экологическое воспитание

RU экологическое обрaзование

RU экологическое пространство

RU экологическое равновесие

RU экологическое разрешение

RU экологическое сельское хозяйство (oрганическое сельское хозяйство)

RU экологическое сознание

RU экологичное строительство

RU экономика бублика

RU экономика окружающей среды

RU экономика устойчивого состояния

RU экономическuй индикатор

RU экономический инструмент

RU экономический стимул

RU экополис

RU экосистема

RU экосистемный менедж­мент

RU экосистемный подход

RU экотехника

RU экотехнология

RU экотоксикология

RU экоцент­ризм

RU экоэффективность

RU экс­порт загрязнения

RU эластичность

RU энер­­го­ёмкость

RU энер­гети­ческий кризис

RU энергети­ческий лес

RU энергетика

RU энергия

RU энергоэффективность

RU энтропия

RU Эстония 21

RU этичная инвестиция (социально ответственная инвестиция)

RU эффект ”pикошетa”


Otsi märksõna:
Keel:
eesti English Deutsch pусский
Otsingu tüüp:
Täpne Hägus Sõnaseletustest
Valdkondade kaupa:
Tähestiku järgi: A Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Э Я Teata veast või soovitusest
Säästva Eesti Instituut, SEI Tallinn
Viimati muudetud: 27-05-2020 20:16