eessõna kasutusjuhend sõnastik kasutatud kirjandus tagasiside

Sõnastikus on 539 märksõna.


ET loodusvara
loodusliku tekkega aine või protsess, mida inimene kasutab toorainena, energiaallikana või muul viisil (maa, maavarad, vesi, metsad jm). Võrreldes keskkonnafunktsioonide ja looduskapitaliga on l. mõiste kitsam.
L-d jagatakse taastuvateks (bioloogilise tekkega) ja taastumatuteks loodusvaradeks. Ka looduse võimet vastu võtta inimtegevuse tõttu tekkivaid keskkonnale kahjulikke heitmeid võib pidada omamoodi l-ks.
ENnatural resource
DEnatürliche Ressource (f)
RUприродный ресурс
Vaata kaglobaalne ühisomand, keskkonna taluvusvõime, siduja, varihind

ET loodusvara kasutusõiguse tasu (loodusvara maks)
rahaline makse, millega loodusvara kasutaja hüvitab kulutused, mis ühiskond on teinud loodusvarade otsimiseks, säilitamiseks, taastamiseks ja võimalike tulevaste asendajate leidmiseks. L. k. t. peab katma ka kulutused, mis johtuvad loodusvarade ja nende ammutusviiside seostest.
ENnatural resource charge
DERessourcengebühr (f)
RUналог на использование природных ресурсов
Vaata kakeskkonnamajandus, keskkonnatasu, looduskasutus, loodusvara lubatava kasutuse määr

ET loodusvara lubatava kasutuse määr
kindlaks ajavahemikuks administratiivselt kehtestatav loodusvarade (nt mets, ulukid, kalavarud) kasutamise piirmäär, mille kehtestamisel arvestatakse looduskasutuse mõju keskkonnaseisundile.
ENresource use rate
DENutzungsgrad (m) der Ressource
RUквота использования ресурса (квота ресурсопользования)
Vaata kalooduskasutus, loodusvara kasutusõiguse tasu, säästev kasutus

ET loodusvara säästev hind
hind, mis tagab kauba või teenuse tootmisel tekkinud negatiivsete keskkonnamõju leevendamise vastuvõetavale tasemele.
ENsustainable price for a resource
DEnachhaltiger Ressourcen­preis (m)
RUцена ресурса при его устойчивом (неистощительном) использовании
Vaata kakeskkonnamajandus, looduskasutus, loodusvara kasutusõiguse tasu, loodusvarade nappus, säästev kasutus

ET loodusvarade nappus
olukord, milles nõudlus mingi loodusvara järele ületab kestvalt pakkumist L. n. on suhteline, kui nõudlus ja pakkumine ajapikku tasakaalustuvad, vastupidisel juhul on see absoluutne.
ENresource scarcity
DERessourcenknappheit (f)
RUне­хватка ресурсов
Vaata kaloodusvara lubatava kasutuse määr, loodusvara säästev hind, säästev kasutus

ET taastumatu loodusvara
loodusvara, mis iseeneslikult ei uuene ning eksisteerib ainult teatud lõplikus koguses (nt metalle sisaldavad mineraalid, kivisüsi, nafta). Enamik t. l-st on anorgaaniline. T. l. hulka arvatakse ka niisugused loodusvarad, mille taastumiseks nõutav aeg on väga pikk (muld, turvas jt). T. l. säästlik tarbimine on võimalik ainult materjalide taaskasutuse ja tootmise dematerialiseerimise kaudu. Loodusvarade piiratust teadvustati laiemalt 1972. aastal Rooma Klubi raportis “Kasvu piirid”.
ENnon-renewable resource
DEnichterneuerbare Ressour­ce (f)
RUневозобновляемый природный ресурс
Vaata kafaktor 4, globaalprobleemid, taastumatu energiaallikas, taastuv loodusvara, ökotõhusus

Leheküljed: 1 2 Järgmised 

Otsi märksõna:
Keel:
eesti English Deutsch pусский
Otsingu tüüp:
Täpne Hägus Sõnaseletustest
Valdkondade kaupa:
Tähestiku järgi: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ö Ü Teata veast või soovitusest
Säästva Eesti Instituut, SEI Tallinn
Viimati muudetud: 16-04-2019 16:47