Säästva arengu sõnaseletusi

C

CO2-tootlus (CO2-tõhusus), carbon productivity, CO2-produktivität (f), CO2-продуктивность sisemajanduse kogutoodang ühe õhku paisatud süsiniku ekvivalendi (CO2e) ühiku kohta. CO2-mahukuse (carbon intensity), mis on CO2-heite ja sisemajanduse kogutoodangu suhe, pöördväärtus.Vt ka energiamahukus.