Säästva arengu sõnaseletusi

I

Inimene ja biosfäär, "Man and Bio­sphere" (MAB), "Mensch und Biosphäre", “Человек и био­сфе­ра” – 1971. aastal loodud valdkondadevaheline UNESCO teadus-, rakendus- ja koolitusprogramm, mis uurib inimese ja biosfääri vastastikust mõju ja viise, kuidas tasakaalustada ühelt poolt majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning teiselt poolt kultuuriväärtuste ja elurikkuse säilimist. Selle eesmärgi saavutamiseks algatati 1974. aastal biosfäärialade maailmavõrgu loomine. Eestis on Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala. Vt ka kaitseala.