Säästva arengu sõnaseletusi

K

kliimamuutuse leevendamine, mitigation of climate change , Milderung (f) der Klimaveränderungen, cмягчение последствий изменения климатаkliimamuutuse määra ja kiirust piirav tegevus. Kaks põhilist leevendusvõimalust on kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine (nt puhtamale kütusele üleminek energiasektoris) ja kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni vähendamine (bioloogiliste ja teiste süsteemide CO2 sidumisvõime suurendamine, CO2 kogumine allmaareservuaaridesse).Vt ka kliimamuutusega kohanemine, siduja.