Säästva arengu sõnaseletusi

T

taaskasutusühiskond, recycling society, Recycling-Gesellschaft (f) , «безотходное» обществоjäätmete vältimisele ja nende käsitlemisele kasutatava toormena suunatud ühiskonnakorraldus. Vt ka tarbimisühiskond.