eessõna kasutusjuhend sõnastik kasutatud kirjandus tagasiside

Sõnastikus on 539 märksõna.


ET hoiuala
elupaikade ja kasvukohtade kaitseks määratud ala, mille säilimise tagamiseks hinnatakse kavandatavate tegevuste mõju ja keelatakse ala soodsat seisundit kahjustavad tegevused. H. kui uus kaitstava loodusobjekti kategooria võeti Eestis kasutusele looduskaitseseadusega 2004. aastal, kui tekkis vajadus tagada Natura 2000 võrgustiku alade kaitse seal, kus olemasolev tegevus võis jätkuda ilma ala senist kaitse- ja kasutuskorda muutmata, kuid uue tegevuse negatiivset mõju alale tuli vältida või vähendada nii palju kui võimalik.
ENspecial conservation area (limited conservation area)
DESchutzgebiet (n)
RUзаповедник
Vaata kakaitseala, linnuala, loodusala


Otsi märksõna:
Keel:
eesti English Deutsch pусский
Otsingu tüüp:
Täpne Hägus Sõnaseletustest
Valdkondade kaupa:
Tähestiku järgi: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ö Ü Teata veast või soovitusest
Säästva Eesti Instituut, SEI Tallinn
Viimati muudetud: 31-07-2019 14:15