eessõna kasutusjuhend sõnastik kasutatud kirjandus tagasiside

Eessõna

Säästva arengu sõnaseletuste Interneti-versioon on teine, täiendatud väljaanne 2000. aastal SEI Tallinna keskuse, ÜRO arenguprogrammi ja keskkonnaministeeriumi koostöös valminud “Säästva arengu sõnaseletustest”.

Sõnastik on mõeldud kõigile neile, kes oma töös, õpingutes või ühiskondlikus tegevuses puutuvad kokku säästva arengu alaste tekstidega, olgu siis planeerimise, juhtimise või keskkonnaga seoses. Sõnastikku on kogutud selles ainevallas peamiselt viimaste aastakümnete jooksul kasutusse tulnud mõisted nii keskkonna, majanduse kui inimarengu valdkonnast. Seletustes ei ole taotletud esitada uusi definitsioone, vaid avada mõistete üldine tähendus ja kasutus säästva arenguga seotud tekstides.

Juba esimese trüki saatesõnas avaldati lootust, et see ei jää lihtsalt katsetuseks selle kiirelt areneva valdkonna mõistete eestindamisel ja seletamisel, vaid areneb edasi, näiteks virtuaalse sõnastikuna, mida on võimalik jooksvalt parandada ja täiendada. Nüüd on see teoks saanud. Sõnastikku on täiendatud ligi saja uue mõiste või oskussõnaga kõikidest säästva arengu valdkondadest. Juurde on lisatud uuemaid käsitlusi ning ajakohastatud näiteid. Võrreldes raamatuga on käesolevas andmebaasis vähendatud märksõnade hulgas organisatsioone, kuna nende kohta on internetikasutajal hõlpsam otsida infot juba organisatsioonide kodulehtedelt.

Internetisõnastiku aluseks oleva raamatuväljaande sõnaseletused kirjutasid Aet Annist (inimareng), Mari Jüssi (keskkonnapoliitika ja üldmõisted), Tiit Kallaste (energeetika, kliima), Harri Moora ja Toomas Pallo (keskkonnajuhtimine), Ruuben Post (planeerimine, keskkonnapoliitika), Ahto Oja (üldmõisted, metsandus), Tiina Peil (maastik), Helen Poltimäe (majandus, keskkonnaökonoomika), Marek Strandberg (üldmõisted, ökoloogilised tehnoloogiad) ja Georg Tamm (keskkonnaeetika).

Veebisõnastikus on märksõnu toimetanud ja uusi sõnaseletusi kirjutanud Aet Annist, Mari Jüssi, Tiit Kallaste, Enn Kareda, Piret Kuldna, Valdur Lahtvee, Merje Michelis, Harri Moora, Ahto Oja, Tiina Peil, Kaja Peterson, Helen Poltimäe, Evelin Urbel-Piirsalu ja Viire Viss.

Keeletoimetaja oli Mailis Moora, terminoloogid - Merily Plado ja Eva Tamm Eesti terminoloogia keskusest. Võõrkeelsed vasted on toimetanud ja uued märksõnad tõlkinud Marina ja Erhard Janssen ning Olga Smirnova. Veebipõhise andmebaasi on loonud Indrek Juhkam.

Sõnastiku täiendamist ja internetti ülespanekut toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus. Täname kõiki, kes on kaasa aidanud sõnaraamatu valmimisele!

Säästva Eesti Instituut on ka edaspidi tänulik märkuste ja ettepanekute eest sõnastiku täiendamiseks. Selleks leiate iga tehtud otsingu lõpus ettepanekute tegemise vormi ning menüüst tagasisidelehe üldisemate küsimuste või soovituste esitamiseks.

See veebipõhine sõnastik ei ole autorikaitse objekt ning seda võib kas osaliselt või tervikuna levitada ilma väljaandja eelneva loata. Kasutamise puhul palume sõnastikule kui allikale aga viidata. Kuna sõnastik täieneb pidevalt, siis viitamisel tuleks märkida juurde ka elektroonilise andmebaasi kasutamise kuupäev.
Säästva Eesti Instituut, SEI Tallinn