eessõna kasutusjuhend sõnastik kasutatud kirjandus tagasiside

Sõnastikus on 539 märksõna.


ET ökosüsteemiteenused
inimese eksisteerimiseks ja heaoluks vajalikud ökosüsteemide omadused ja keskkonnafunktsioonid. Millenniumi ökosüsteemide hindamise aruanne jagab need neljaks:
1) varustusteenused, mida inimene saab looduselt toiduna, veena, puiduna, kiudainena jm materjalina;
2) reguleerivad teenused: kliima mõjutamine, vee, õhu ja mulla koostise reguleerimine, veevaru hoidmine, üleujutuste reguleerimine, jäätmete lagundamine, õistaimede tolmeldamine, kahjurite tasakaalustamine jm. Nende teenuste aluseks on taimede süsiniku ja lämmastiku sidumise võime, hapniku ja veeauru eraldamine õhku, fütontsiidide eritamine, taimejuurte veeimamisvõime, mulla veesidumisvõime, vett filtreerivad veeorganismid jm;
3) elu toetavad teenused, mis põhinevad aineringel, mullatekkel, fotosünteesil jm;
4) kultuurilised teenused, millega loodus pakub esteetilist ja vaimset naudingut, on lõõgastumise kohaks ja uute teadmiste allikaks.

Inimese heaolu, nagu seda kirjeldab aruanne, ei sõltu ainult materiaalsetest asjadest, vaid ka tervisest ja puhtast elukeskkonnast, headest sotsiaalsetest suhetest, turvatundest, samuti vabadusest iseseisvalt valikuid teha ja tegutseda. Üks võtmeküsimusi tuleviku jaoks on see, kuidas säilitada tasakaal varustavate ja mittevarustavate teenuste vahel.

Allikas: Millennium Ecosystem Assessment 2003.
ENecosystem services
DEÖkosystemdienstleistungen
RUэкологические услуги
Vaata kalooduskapital


Otsi märksõna:
Keel:
eesti English Deutsch pусский
Otsingu tüüp:
Täpne Hägus Sõnaseletustest
Valdkondade kaupa:
Tähestiku järgi: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ö Ü Teata veast või soovitusest
Säästva Eesti Instituut, SEI Tallinn
Viimati muudetud: 15-10-2019 11:18