eessõna kasutusjuhend sõnastik kasutatud kirjandus tagasiside

Sõnastikus on 539 märksõna.


ET loodusturism
inimtegevusest suhteliselt puutumatute alade külastamine, kus tsivilisatsioonist tüdinud turist saab jälgida loodust ja (või) kohalike inimeste elu. L-i vasturääkivus on seotud nendesamade puutumatute aladega, mis võivad ülemäärase külastatavuse korral kaotada oma senised väärtused.
ENnature tourism
DENaturtourismus (m)
RUприродный туризм
Vaata kasäästev turism, ökoturism

ET säästev turism
paikkonna looduse ja sotsiaalse taluvusega arvestav turism. Turism on maailma üks suuremahulisemaid kommertstegevusi, mis võib soodustada piirkonna majandusarengut, ent sellel on sageli negatiivne mõju kohalikule eluviisile ja keskkonnale nii reisimisest tuleneva saastekoormuse kui kohaliku keskkonna muutmise mõttes ning võib viia kohaliku turismiobjekti ligitõmbavuse kadumiseni. S. t-i puhul kasutatakse kohalikke (kohapeal olemasolevaid või loodavaid) vahendeid turismi negatiivse keskkonnamõju vähendamiseks ja paiga eripära säilitamiseks.
ENsustainable tourism
DEnachhaltiger Touris­mus (m)
RUус­той­чивой туризм
Vaata kakeskkonna taluvusvõime, loodusturism, ökoturism

ET ökoturism
turismikorralduse viis , mis toetab loodus- ja kultuuripärandi säilimist ning kohalike elanike heaolu.
ENecotourism
DEÖkotourismus (m)
RUэкологический туризм
Vaata kasäästev turism, loodusturism


Otsi märksõna:
Keel:
eesti English Deutsch pусский
Otsingu tüüp:
Täpne Hägus Sõnaseletustest
Valdkondade kaupa:
Tähestiku järgi: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ö Ü Teata veast või soovitusest
Säästva Eesti Instituut, SEI Tallinn
Viimati muudetud: 16-04-2019 16:47