Eelmised foorumid

Säästva arengu foorum on keskkonna-, majandus- ja ühiskonnaküsimustele keskenduv arutelukonverents, mida on alates 2001. aastast korraldanud Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) koos partneritega. Pikaajaline koostöö on seejuures olnud Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Riigikantseleiga.

Seni on säästva arengu teemalisi foorumeid toimunud seitsmel korral. Eelmised foorumid on käsitlenud heaolu, Euroopa Liiduga liitumist, säästvat ühiskonda, keskkonnaküsimuste lõimimist, jätkusuutliku arengu mõõtmist, rohemajandust ja meremajandust.