eessõna kasutusjuhend sõnastik kasutatud kirjandus tagasiside

Sõnastikus on 536 märksõna.


ET kaitseala

ET kaitstav loodusobjekt

ET kallasrada

ET kapital

ET kapitalimahukas tootmine

ET kasvuhoonegaasid (KHG)

ET kasvuhoonegaaside heite ülekandumine (süsinikdioksiidi leke)

ET kasvuhoonenähtus (kasvuhooneefekt)

ET kaubeldavad load

ET kergliiklus

ET keskkond

ET keskkondlik paradigma

ET keskkonna taluvusvõime (keskkonnamahutavus)

ET keskkonna välismõju

ET keskkonna väärtuse rahaline hindamine

ET keskkonnaaruanne

ET keskkonnaarvestus

ET keskkonnaaudit

ET keskkonnabilanss

ET keskkonnaeetika

ET keskkonnaesteetika

ET keskkonnafond

ET keskkonnafunktsioon

ET keskkonnaharidus

ET keskkonnahoidlik riigihange (roheline riigihange)

ET keskkonnahoidlik tarbimine (säästev tarbimine)

ET keskkonnahoidlik tootearendus (ökodisain)

ET keskkonnaindikaator (keskkonnanäitaja, keskkonnamõõdik)

ET keskkonnainfo (keskkonnateave)

ET keskkonnainnovatsioon (ökoinnovatsioon)

ET keskkonnajuhtimine

ET keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteem (EMAS)

ET keskkonnajuhtimissüsteem

ET keskkonnajulgeolek

ET keskkonnakahju

ET keskkonnakaitse

ET keskkonnakompleksluba

ET keskkonnakorraldus

ET keskkonnakulutus

ET keskkonnakvaliteedinorm (keskkonnanorm)

ET keskkonnaküsimuste sidumine (seostamine)

ET keskkonnaluba

ET keskkonnamajandus

ET keskkonnamaks

ET keskkonnamõju

ET keskkonnamõju hindamine (KMH)

ET keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

ET keskkonnamärgis

ET keskkonnapagulane (keskkonnapõgenik)

ET keskkonnapoliitika

ET keskkonnapoliitika vahend

ET keskkonnarisk

ET keskkonnariski hindamine

ET keskkonnaruum

ET keskkonnaruumi seadus

ET keskkonnaseire

ET keskkonnasertifitseerimine

ET keskkonnastrateegia

ET keskkonnatasu

ET keskkonnateadlikkus

ET keskkonnateadvus

ET keskkonnategevuse tulemuslikkus

ET keskkonnategevuse tulemuslikkuse indikaator

ET keskkonnategevuskava

ET keskkonnatehnika

ET keskkonnavastutus

ET keskkonnaõiglus

ET kinnine tootmistsükkel (suletud tootmistsükkel)

ET kliimamuutus

ET kliimamuutuse leevendamine

ET kliimamuutusega kohanemine

ET kodanikuühiskond (kolmas sektor)

ET kogukond

ET kohalik Agenda 21

ET kohalik areng

ET kohanemisvõime

ET kolmanda maailma võlakriis

ET Kolmas Maailm

ET kolonialism

ET kompensatsiooniala

ET komplekssus

ET kompostimine

ET konservatiivne ökoloogia

ET konsumerism

ET kontsentreeritud hajutamine

ET korduskasutus

ET korrastamine

ET kriitiline koormus

ET kulutõhususe analüüs

ET kumulatiivne mõju (liitmõju)

ET kõrbestumine

ET käsukorrapoliitika (top-down)

ET kütuseelement

ET Kyoto protokoll


Otsi märksõna:
Keel:
eesti English Deutsch pусский
Otsingu tüüp:
Täpne Hägus Sõnaseletustest
Valdkondade kaupa:
Tähestiku järgi: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ö Ü Teata veast või soovitusest
Säästva Eesti Instituut, SEI Tallinn
Viimati muudetud: 11-01-2022 08:28