eessõna kasutusjuhend sõnastik kasutatud kirjandus tagasiside

Sõnastikus on 536 märksõna.


ET saastaja rahalise vastutuse põhimõte

ET saaste eksport

ET saaste vältimine (saastamise vältimine, reostamise vältimine)

ET saastekoormus

ET saastetasu

ET saastus (reostus, saastamine, reostamine)

ET saastuse kompleksne vältimine ja kontroll

ET saneerimine (maaala tervendamine)

ET segakultuur

ET selgus (arusaadavus)

ET siduja

ET sidus juhtimiskorraldus (terviklik juhtimiskorraldus)

ET sidus rannikukorraldus

ET sinine majandus

ET sisekolonialism

ET sisemajanduse kogutoodang (SKT)

ET soojuse ja elektri koostootmine

ET soojuspump

ET soojussaar

ET sooline võrdsus

ET sotsiaaldarvinism

ET sotsiaalne areng

ET sotsiaalne aruanne

ET sotsiaalne audit

ET sotsiaalne dumping

ET sotsiaalne ettevõtlus

ET sotsiaalne hind

ET sotsiaalne indikaator (sotsiaalne näitaja, sotsiaalne mõõdik)

ET sotsiaalne kapital

ET sotsiaalne konstruktivism

ET sotsiaalne metabolism

ET sotsiaalne märgis

ET sotsiaalne vahetus

ET sotsiaalne vastutus (sotsiaalne aruandekohustus)

ET sotsiaalse mõju hindamine

ET sotsiaalse vastutuse standard SA 8000

ET sotsiaalsed probleemid (sotsiaalprobleemid)

ET sotsiaalsed väärtused (ühiskondlikud väärtused)

ET sotsiaalökoloogia

ET standard

ET strateegiline planeerimine

ET stsenaarium

ET subsiidium

ET sudu

ET surverühm

ET suutlikkuse tõhustamine

ET sõõrik-majandus

ET säästev areng (kestlik areng, jätkusuutlik areng)

ET Säästev Eesti 21 (SE 21)

ET säästev elatis (jätkusuutlikud elatusvahendid)

ET säästev eluviis

ET säästev energeetika

ET säästev inimareng

ET säästev kalandus

ET säästev kasutus

ET säästev linnaplaneerimine

ET säästev metsandus

ET säästev põllumajandus

ET säästev tarbimine ja tootmine

ET säästev tehnoloogia (keskkonnahoidlik tehnoloogia, puhas tehnoloogia)

ET säästev transport

ET säästev turism

ET säästev tööstus

ET säästva arengu haridus

ET säästva arengu indikaator (säästva arengu näitaja, säästva arengu mõõdik)

ET säästva majandusliku heaolu indeks (ISEW)

ET sünergiline mõju

ET süsinikdioksiidimaks (süsinikumaks)

ET süsiniku jalajälg

ET süsinikuringe

ET süsteem

ET süsteemianalüüs

ET süsteemidünaamika

ET süsteemne mõtlemine

ET süvaökoloogia


Otsi märksõna:
Keel:
eesti English Deutsch pусский
Otsingu tüüp:
Täpne Hägus Sõnaseletustest
Valdkondade kaupa:
Tähestiku järgi: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ö Ü Teata veast või soovitusest
Säästva Eesti Instituut, SEI Tallinn
Viimati muudetud: 20-03-2024 12:02